آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت بین There is & There are در گرامر زبان انگلیسی

برای انتخاب درست بین عبارت There is و There are در ابتدای جمله باید به اسمی که در ادامه قرار می گیرد توجه کنیم. زمانی که اسم مفرد “Singular Noun” داشته باشیم از There is و زمانی که اسم ما جمع باشد “Plural Noun” داشته باشیم از There are استفاده می کنیم. برای مثال:

 There is a book.

یک کتاب وجود دارد.

There are three books.

چند کتاب وجود دارند.

در کل There is قبل از اسامی مفرد قابل شمارش و یا قبل از اسامی مفردغیر قابل شمارش به کار میرود و There are قبل از اسامی جمع قابل شمارش به کار می رود.

نکته اول: اصولاٌ انتخاب بین There is و There ar eبستگی به اسم جمله دارد. در بیشتر جملات اسم قبل از فعل قرار میگیرد، اما در جملاتی که با There is یا There are شروع میشوند، اسم دیرتر می آید.

There are many opportunities to learn at this company.

در این شرکت موقعیت های زیادی برای یادگیری وجود دارد.

نکته: زمانی که بخواهیم یک سری از کلمات را پشت سر هم استفاده کتیم؛ برای ساخت این جمله، استفاده از There are معمول نیست. برای مثال:

There are a kitchen, a dining room, a living room and a bedroom in my apartment.

در جمله بالا استفاده از There are به دلیل اینکه تمامی اسامی که استفاده شدند مفرد می باشد، اشتباه است. بنابراین در این جمله و جملات مشابه با اینکه در مورد گروهی از اسامی صحبت میکند، باید از فعل مفرد استفاده کنیم. به این صورت:

There is a kitchen, a dining room, a living room and a bedroom in my apartment.

نکته کمی کاربردی: با همه این نکاتی که گفته شد اما باز هم مشکلاتی در انتخاب درست بین There are و There is وجود دارد، که می توان با تکرار جمله به درستی انتخاب پی برد. البته این روش با تکرار و تمرین زیاد کاربردی می شود.

ارسال نظر