آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت بین صفات ملکی و ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی

صفات ملکی و ضمایر ملکی چه تفاوتی با هم دارند و کاربرد آنها در زبان انگلیسی به چه صورت است؟

صفات ملکی Possessive Adjective برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به انسان به کار میروند. این کلمات همیشه قبل از اسم به کار برده می شوند و عبارتند از:

My – Your – His/her – Its – Our – Your – Their

مال من – مال تو – ما او(مذکر/مونث) – مال آن(شیئ) – مال ما – مال شما – مال آنها

نکته: اگر در جمله کلمه Own بعد از صفت ملکی به کار رود مالکیت را تأکید میکند. برای مثال:

 This is my computer.

این کامپیوتر مال من است.(بدون تأکید)

This is my own computer.

این کامپیوتر خود من است.(با تأکید)

در جمله دوم به مخاطب این اطمینان را می دهد که کامپیوتر مال من است و به شخص دیگری تعلق ندارد. ضمایر ملکی علاوه بر اینکه نقش ضمیر را در جمله ایفا می کنند، به جای صفت ملکی و اسم نیز می نشینند و از تکرار بیش از اندازه اسم جلوگیری می کنند. برای مثال:

This is my car and that is your car.

این ماشین من است و آن ماشین شماست.

This is my car and that is yours.

در جمله دوم Yours ضمیر ملکی است و به جای ضمیر Your و اسم “Car” به کار گرفته شده تا از تکرار اسم “Car” در جمله کاسته شود. ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

Mine – Yours – His/her – Its – Ours – Yours – Theirs

نکته مهم: هرگاه در جمله از کلمه One of با یک اسم جمع استفاده شود، می توان اسم را به صورت مفرد با حرف تعریف a/an به کار برد و بعد از آن حرف اضافه Of را با یکی از ضمایر ملکی استفاده کرد.

 She is one of my friends = He is a friend of mine

او یکی از دوستان من است.

ارسال نظر