آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی چند درباره لغت Education

درباره ترجمه لغت Education

معنای لغت:

تحصیلات، آموزش، آموزش و پرورش، معارف، تعلیم و تربیت، تحصیل، فرهیختگی، فضل و کمال،

مترادف ها:

Training, instruction, knowledge, wisdom, cognition, learning, awareness

کاربرد در جمله:

آموزش ابتدایی اجباری است.

 Elementary education shall be compulsory.

هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شوند.

Everyone has the right to education.

او از تحصیلات خوبی برخوردار شد.

He received a good education.

تحصیلات او چقدر است؟

How much education does she have?

ارسال نظر