آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

بیان پشیمانی به زبان انگلیسی

بیان پشیمانی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است. منظور از پشیمانی این است که انسان از انجام کاری به دلیل اینکه نادرست است یا دیگران آن را نادرست می پندارند، احساس ناراحتی کند. در این مقاله به بررسی کلمات مختلف طبان انگلیسی که این مفهوم را می رسانند پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را بیان کرده ایم.

Shame

فعل  shame در زبان انگلیسی وقتی به کار می رود که کسی از انجام کار نادرستی احساس ناراحتی کند یا تصور کند که دیگران به دلیل ان کار ، دیگر به او احترام نمی گذارند.

همچنین در زبان انگلیسی احساس ناراحتی به سبب یک اشتباه ساده با کلمه ی embarrassment بیان می شود و فعلshame که در معنا تأکید بیشتری دارد در این مورد به کار نمی رود.

هرچند بار معنایی صفت زبن انگلیسی ashamed چندان قوی نیست ، با این همه ، در مورد خطاهای تصادفی و کم اهمیت به کار نمی رود:

I couldn’t think of anything of anything to say felt silly / embarrassed.

هیچ چیز به فکرم نرسید بگویم و احساس حماقت کردم / ناراحت شدم.

در جمله ی فوق صفت ashamed به کار نمی رود. اما برای کسی که مثلاً در امتحان تقلب کرده است ، چه بسا صفت ashamed به دلیل خطای اخلاقیش به کار رود.

در این مقاله به معرفی ای واژه های زبان انگلیسی به معنای پشیمانی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها پرداخته شده است.

ارسال نظر