آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

به دست آوردن در زبان انگلیسی

بیان اکتساب یا به دست آوردن چیزی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی صورت می گیرد. هر یک از این واژه ها با توجه به موقعیت و نوع چیزی که به دست آمده است مورد استفاده قرار می گیرند. برای یادگرفتن نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی برای بیان به دست آوردن چیزی این پست را تا انتها بخوانید.

Gain

از فعل gain در زبان انگلیسی هنگام سخن گفتن از وضعیتی استفاده می کنند که در آن کسی چیز ضروری یا مفیدی را به دست آورده باشد، خواه آن کس استحقاق دریافت چنان چیزی را داشته باشد خواه نداشته باشد. اگرچه این فعل را می توان در سخن گفتن از کسب چیزهای ملموس مانند اضافه وزن ، نیروی بدنی ، بورس تحصیلی ، دارایی و نظایر این ها به کاربرد، اما اغلب در گفتگو از به دست آوردن چیزهای غیر قابل لمس مانند تجربه ، دانش ، آموزش و خشنودی است که از gain ، و همچنین از get که کمتر رسمی است ، استفاده می کنند. از فعل gain ( و یا فعل get) به خصوص هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی از چیزهای غیر قابل لمسی استفاده می کنند که شخص آن ها را از افراد دیگر دریافت می کند مانند حمایت ، قدردانی ، محبوبیت و احترام.

فعل win در زبان انگلیسی بیانگر به دست آوردن اشیای ملموسی چون تلویزیون ، پول و مانند آن است که شخص در قرعه کشی یا نظایر آن به دست می آورد:

!Carla won $1,000 in Las vegas

کارلا در لاس وِگاس هزار دلار بُرد!

وقتی فعل win  را در مورد چیزهای غیر ملموس مانند حمایت ، قدردانی ، محبوبیت ، محبت و احترام به کار می بریم ، منظور این است که این چیزها را با سعی و تلاش خود یا با استفاده از توانایی های خود و معمولاً از جانب شخص دیگری حاصل کرده ایم:

.People dislike him at first, but his reliability soon won their approval

اوایل مردم دوستش نداشتند اما به خاطر قابل اعتماد بودنش خیلی زود رضایت آن ها را جلب کرد.

فعل win را می توان در مورد پیدا کردن دوستان جدید نیز در زبان انگلیسی به کار برد. فعل win وقتی در سخن گفتن از بورس تحصیلی یا قبولی در دانشگاه و مانند این ها به کار می رود ، بیانگر آن است که شخص برای به دست آوردن آن چیز تلاش کرده است و احتمالاً دیگران هم تلاش کرده اندولی مثل او موفق نشده اند. ( فعل gain را از این نظر با فعل win مقایسه کنید) : برنده ی جایزه ای شد.

.She won a prize

جمله ی بالا یا به این معناست که ( او به طور شانسی مثلاً در یک مسابقه برنده ی جایزه ای شده است ) ؛ یا به این معنا که ( او در نتیجه ی تلاش های خود برنده ی جایزه ای شده است ).

فعل earn  ( و همچنین فعل get که کمتر رسمی است) هنگام سخن گفتن از وجوهی که شخص در قبال کار دریافت می کند، در زبان انگلیسی به کار می رود:

.He earns / gets 400 a week

هفته ای چهارصد پوند درآمد دارد / می گیرد.

در جمله ی بالا به کار بردن فعل gain به جای earn / get درست نیست. فعل earn برای چیزهایی که شخص یا مؤسسه ای استحقاق کسب آن ها را دارد نیز به کار می رود؛ مانند حمایت /، قدردانی ، محبوبیت یا احترام :

.The newspaper quickly gained a reputation for fair , impartial reporting

آن روزنامه به خاطر گزارش منصفانه و بی طرفانه خیلی سریع شهرت کسب کرد.

!Take a break , now you’ve earned it

حق ات است ، یک کمی استراحت کن.

فعل make در زبان انگلیسی بر به دست آوردن پول ، به خصوص از طریق تجارت، حرفه ، پیشه یا به طور کلی از راهی غیر از کار کردن دلالت دارد:

.He made a profit of $50,000 on Wall Street last month

ماه گذشته در بازار ارز وال استریت پنجاه هزار دلار سود بُرد.

ارسال نظر