آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

بهبود مکالمه انگلیسی

گفتگوهای مکالمه انگلیسی یادگیری مهارت های خود را افزایش می دهد و اطمینان می دهد که شما می توانید با زبان مادری انگلیسی صحبت کنید – و دیگر دانش آموزان زبان خارجی. البته یادگیری زبان انگلیسی می تواند پیچیده باشد، اما با تمرین فراوان، کلمات و جملات قبل از اینکه شما آن را بدانید، زبان خود را از دست می دهند. با توجه به این، در اینجا برخی از نمونه های گفت و گو برای برخورد با آن ها وجود دارد.


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ تا جایی که در توان دارم ” در زبان انگلیسی


بیان نظر و دیدگاه
این که آیا شما چت دوستانه با دوستان و خویشاوندیان دارید یا بخشی از یک بحث رسمی در یک محیط کلاس درس هستند و یا از یک بحث استفاده می کنید، باید نظر خود را در برخی موارد بیان کنید و از دیگران بپرسید که نظرشان چیست؟ است. به زبان انگلیسی، راههای زیادی برای گفتن موارد مشابه یا مشابه وجود دارد، بنابراین اجازه دهید نگاهی به برخی عبارات ضروری نگاه کنیم.

روش های شروع کردن جمله در زبان انگلیسی

  • I think that…(followed by your personal opinion)
  • In my opinion…
  • I believe…
  • From my point of view…
  • I feel that…
  • I’m certain/sure/convinced that…
  • In my experience…
  • From what I know…
  • From what I’ve learnt…

ارسال نظر