آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

بررسی تفاوت strength و power

در این مقاله به بررسی تفاوت strength و power در زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم.

Strength

کلمات strength و power را هنگامی به کار می برند که بخواهند از قدرت شخص یا چیزی سخن بگویند. کلمه ی strength را اگر برای شخص به کار برند، دال بر توانایی او در حمل اشیای سنگین است و اگر برای شیء به کار برند ، دال بر قدرت آن شیء در تحمل وزن زیاد است:

I don’t have the strength to carry you any further.

پیش از این / دیگر قدرت ندارم شما را با خود ببرم ( = حمل کنم).

کلمه ی power را وقتی در مورد انسان ، ماشین ، یا چیزی طبیعی ، مثلاً باد ، به کار می برند بر میزان انرژی موجود در آن دلالت دارد که میتواند برای انجام کاری مورد استفاده قرار گیرد:

The power of the wind can be harnessed to produce electricity.

نیروی باد را می توان مهار کرد تا با آن برق تولید کرد.

کلمات force و vigour به هر میزان انرژی که شخص یا چیزی مصرف میکند  اشاره دارد. کلمه ی force وقتی در مورد توفان یا انفجار به کار می رود بیانگر شدت آن است:

Our car was completely wrecked by the force of the collision.

از شدت تصادف ( = تصادف آن قدر شدید بود که ) ماشین ما کاملاً درب و داغون شد.

کلمه ی vighour وقتی در مورد شخص به کار می رود بر میزان انرژی که او با آن کار می کند دلالت دارد:

She returned to work with renewed vigour after a long holiday.

بعد از یک تعطیلات طولانی ، او با نیروی تازه به کار بازگشت.

ارسال نظر