آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اگر میخواهید روان انگلیسی صحبت کنید ، به یک راهبرد نیاز دارید

اگر برای مدت زیادیست که انگلیسی‌ را مطالعه می‌کنید و با این حال نمیدانید چرا نمیتوانید انگلیسی‌ را به راحتی‌ صحبت کنید، دلیلش میتواند یکی‌ از دو علل زیر باشد. در حالی‌ که دلایل زیادی برای نداشتن قابلیت صحبت به زبان انگلیسی‌ وجود دارند، مانند عدم تمرین کافی‌ بر روی پایه‌ها و یا عدم بوجود آوردن فضای مناسب در زندگی‌ شخصی‌، دو دلیل عمده مطمئناً میان شما و موفقیت در رسیدن به ارزویتان وجود دارند. دلیل اول این است که شما باید برای صحبت در سلسله‌ مراتب زبان انگلیسی بیشتر بدانید. واقعیتی که باید بپذیرید این است که صحبت به زبان انگلیسی باید در اواخر سلسله‌ مراتب آموزش انجام شود. این به آن معناست که اگر ما یادگیری زبان انگلیسی را به پنج قسمت تقسیم کنیم، قسمت اول به پایه تعلق می‌گیرد. قسمت دوم این بخش بندی گرامر و قوانین را در بر خواهد گرفت. قسمت سوم قابلیت جمله سازی را در بر می‌گیرد و قسمت آخر است که به صحبت کردن مربوط میشود. بنا براین بخش بندی، قسمت‌های متعددی در یادگیری زبان انگلیسی وجود دارند که قبل از مکالمه باید به آنها رسیدگی کرد. حتی اگر در جایگاه یک کودک دوازده ساله خود را قرار بدهیم، که به یک کشور انگلیسی‌ زبان سفر کرده و هر روز به مدرسه میرود، میبینیم که باید همین سلسله‌ مراتب را طی کنیم. بنا بر این شما باید اول تمامی پایه ها را پشت سر بگذارید و بعد بر روی مکالمه تمرکز کنیم. یادتان باشد که اگر این کار را عجولانه انجام دهید آماده نخواهید بود و با سر افکندگی و اشتباهات مأیوس کننده روبه روخواهید شد. بنا بر این قابلیت‌های خود را دست بالا نگیرید و تا جای امکان دیر به سراغ مکالمه انگلیسی‌ بروید.

If you have been studying English for a while and don’t know why you are still unable to speak English fluently, it is because of a couple of really important factors. Although there are many reasons for not being able to speak English well, such as not enough practice on the basics or not really creating the space for it in your life, there are two primary reasons that stand between you and your dream of speaking fluent English. Reason number one is that you have to know about the placement of speaking, when it comes to layers of gaining an English education. You have to acknowledge the fact that conversation in English needs to happen towards the end of full aspect learning. That means, if we divide learning English into five different sections, with the first part representing basics, second section symbolizing grammar and rules, third representing the ability to make sentences, and the fourth section bringing everything together and generating good listening and understanding skills, the last and fifth element is actually speaking English itself. So there are many different things you need to worry about before you can reach speaking skills. As far as experience is concerned, even a 12 year old, who has just moved to an English speaking country and goes to school every day, has to go through the same stages. So make sure you have all your basics covered before you try and focus on speaking. Remember, if you do this too early, when you are not ready, there will be much disappointment and discouragement. Therefore, do not over estimate your abilities and get into speaking and conversations in English as later as you possibly can.

ارسال نظر