آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

انواع خیابان در زبان انگلیسی

Road واژه ی عامی است که باید (راه یا جاده) ترجمه شود و معمولاًشهرها و روستاهارابه یکدیگر متصل می کند:

This is a road map of Ireland.

این نقشه ی راه های ایرلند است.

کلمه ی street به معنای (خیابان ) عام ترین کلمه زبان انگلیسی ، برای راهی در درون  شهرها است که در یک یا دو طرف ان ساختمان قرار دارد:

The bank is just across the street.

بانک درست آن طرف خیابان است.

۹۲nd street

خیابان ۹۲ ( یا نود و دوم )

در زبان انگلیسی بریتانیایی هر چند به راههای خارج از شهر street نمی گویند، اما به خیابان های داخل شهر کلمه ی road را اطلاق می شود:

خیابان مِیپِل     Maple Road

Avenue معمولاً خیابان عریضی است که در هر طرف آن ردیفی از درخت باشد. در شهرهای قدیمی تر امریکا، street به عنوان خیابان فرعی ، اغلب avenue را به عنوان خیابان اصلی قطع میکند:

The old theatre is located at 53rd St and 5th Ave.

تئاتر قدیمی شهر در تقاطع خیابان های ۵ و ۵۳ واقع شده است.

در زبان انگلیسی آمریکایی highway به دو معنی به کار می رود. یکی به معنی (راه) که با road هم معنا است:

The police arrested him for obstructing the highway.

پلیس او را به علت مسدود کردن راه / جاده توقیف کرد.

و معنی دیگر آن (بزرگ راه) است:

My new car gets 53 miles per gallon in the city and 58 miles on the highway.

مصرف ماشین تازه ی من در شهر هر ۵۳ مایل یک گالن است و در بزرگ راه هر ۵۸ مایل یک گالن.

کلمه ی lane برای کوره راه های خارج از شهر به کار می رود:

We drove along a muddy lane to reach the farmhouse.

ما با ماشین از کوره راه گل الودی گذشتیم تا به خانه ی کشاورز رسیدیدم.

Lane  در زبان انگلیسی به کوچه نیزاطلاق می شود:

The uichest way is through the back lanes behind the bus station.

نزدیک ترین راه آنجا ، از میان کوچه پس کوچه های پشت ایستگاه اتوبوس است.

Expressway که باید آن را (بزرگ راه) ترجمه کرد به راههایی گفته می شود که تعداد تقاطع یا چراغ های راهنمایی در آن ها معدود است.

Freeway که باید آن را (آزاد راه یا اتوبان) ترجمه کرد به راه هایی گفته می شود که معمولاً هیچ تقاطع یا چراغ راهنمایی ندارند.

معادل expressway ، freeway و highway در انگلیسی بریتانیایی motorway است.

در نام گذاری خیابان ها بیش از همه ، از کلمات road ، street و avenue استفاده می کنند. این کلمات را در نوشتار زبان انگلیسی اغلب به صورت کوته نوشت های rd ، St و Ave نشان می دهند.

ارسال نظر