آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال مرتبط با فعل پرکاربرد GET

اینافعال فعل عبارتند از:

Arrive (رسیدن)

Fetch (آوردن)

Receive (گرفتن/دریافت کردن)

Buy (خریدن)

Understand (فهمیدن/متوجه شدن)

Have (داشتن)

Become (شدن)

این هفت تا فعل به دلیل اینکه کمی حالت رسمی دارن بیشتر تو مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرن. تو محاوره و مکالمه های روزمره معمولاً از get به جای این چندتا فعل استفاده میکنن.

چند مثال:

Arrive(رسیدن)

What time did you get there?

ساعت چند رسیدی اونجا؟

My wife’ll kill me if I don’t get home soon.

اگه دیر برسم خونه خانومم منو میکشه.

——————————————————————————————–

Fetch (آوردن)

Can you get me a glass of water?

میشه یه لیوان آب برام بیاری؟

I’m going to get her from school.

دارم میرم از مدرسه بیارمش.

——————————————————————————————–

Receive (گرفتن/دریافت کردن)

I got some cool presents for my birthday.

برای تولدم چندتا کادوی خیلی باحال گرفتم.

I usually get paid the last Wednesday of the month.

معمولاً چهارشنبه آخر هر ماه حقوق میگیرم.

——————————————————————————————–

Buy (خریدن)

I got this on sale for only four bucks.

اینو تو حراج فقط ۴ دلار خریدم.

Joe is going to get ticket for all of us.

قراره جو برای هممون بلیط بخره.

——————————————————————————————–

Understand (فهمیدن/متوجه شدن)

Do you get what I’m trying to get across?

متوجه میشی دارم چی بهت میگم؟

get across = حالی کردن/ فهموندن

——————————————————————————————–

Have (داشتن)

I got some good news for you.

یه خبر خوب برات دارم.

I only got five hours of sleep last night.

دیشب فقط پنج ساعت خوابیدم.

——————————————————————————————–

Become (شدن — > قبل از صفت)

The theater’s getting dark – I think the movie is starting.

سالن داره تاریک میشه. فکر کنم فیلم داره شروع میشه.

Is your back getting stiff?

کمرت گرفته (خشک شده)؟

ارسال نظر