آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال مدال May و Might و کاربردهای مختلف آن‌ها

از گفتار‌های پیشین با فعل‌ها مدال در زبان انگلیسی آشنا هستید. دو فعل may و might نیز فعل مدال هستند و با اینکه از نظر معنایی به یکدیگر نزدیکند تفاوت‌های قابل توجهی از نظر کاربردی دارند.

معمولا این امکان که بتوانیم may و might را به جای یکدیگر به کار ببریم بدون اینکه تفاوت معنایی ملموسی رخ دهد وجود دارد؛ با این تفاوت که غالبا might این معنا را می‌رساند که امکان کمتری برای رخدادن فعل نسبت به may وجود دارد.

 

کاربرد اصلی May و Might و معنای هر یک از آن‌ها

به این کاربردها از این دو فعل دقت کنید:

It might snow tomorrow.

«ممکن است فردا برف ببارد.»

may read a book in the afternoon.

«من ممکن است بعد از ظهر کتابی مطالعه کنم.»

مشابه هر فعل مدال دیگری، may و might نیز پس از خود نیاز به فعل دیگری دارند. این دو فعل بیان می‌کنند که فعل اصلی جمله «ممکن است» رخ دهد. این معنای اصلی این دو فعل است. در ادامه سایر کاربردهای آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

کاربرد شماره ۱ : بیان امکانی در آینده

وقتی بخواییم بیان کنیم که ممکن است اتفاقی در آینده رخ دهد و یا اینکه موضوعی ممکن است صحیح باشد از این دو فعل استفاده می‌کنیم. در این کاربرد می‌توان از هر دو فعل may و might استفاده کرد.

She is very skilled. I think she may win the competition.

«او خیلی توانمند است. به نظرم احتمالا در مسابقه پیروز می‌شود.»

might be late with this heavy traffic.

«به خاطر این ترافیک سنگین ممکن است دیر برسم.»

کاربرد شماره ۲ : اجازه دادن به دیگران

جمله‌ها را ببینید:

You may enter the room.

«شما اجازه دارید وارد اتاق شوید.»

توجه داشته باشید که may not می‌تواند برای عدم اجازه دادن استفاده شود.

این کاربرد فقط مخصوص may است.

کاربرد شماره ۳ : درخواست اجازه

برای اجازه خواستن نیز مشابه کاربرد شماره ۲ می‌توان از may استفاده کرد. هر چند کاربرد can رایج‌تر است ولی may سؤال مؤدبانه‌تر و رسمی‌تری است.

May I enter the room?

«اجازه هست وارد اتاق شوم؟»

این کاربرد نیز فقط با may امکان‌پذیر است.

کاربرد شماره ۴ : صحبت کردن در مورد اتفاقاتی که رخ دادن آن‌ها مورد انتظار است

فعل may در متون علمی یا آکادمیک برای بیان رخدادهای معمول و مورد انتظار استفاده می‌شود. مثال:

Consumers may rest after taking this pill.

«مصرف کنندگان می‌توانند پس از خوردن این قرص استراحت کنند. (چنین انتظاری می‌رود.)»

You might want to sit down when reading a book.

«معمول (و بهتر) این است که شما هنگام مطالعه کتاب نشسته باشید.»

کاربرد شماره ۵ : بیان حدس و گمان درباره اتفاقات گذشته

در این کاربرد ابتدا may سپس have و در ادامه وجه وصفی یا همان past participle آورده می‌شود.

I don’t know who called yesterday. He may have been my brother.

«نمی‌دانم دیروز چه کسی تماس گرفت. ممکن است برادرم بوده باشد.»

 

کاربرد شماره ۶ : بیان آرزوها

بیان آرزو و جملات دعایی نیز با استفاده از may بیان می‌شود.

May you both live happily ever after.

«امیدوارم که شما دو نفر تا ابد شاد زندگی کنید.»

در این کاربرد نیز فقط از may می‌توانیم استفاده کنیم.

جدول خلاصه کاربردهای May و Might

در تصویر زیر می‌توانید کاربردهای may و might را ببینید. توجه داشته باشید که  کاربردهای بیان شده می‌توان از may و might استفاده کرد مگر موارد اجازه دادن و اجازه گرفتن و آرزو کردن. این موارد فقط مختص به may هستند.
به خاطر داشته باشید که تفاوت اصلی این دو فعل در «میزان احتمال» است. فعل might بیانگر احتمال کمتر است.

ارسال نظر