آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال دو قسمتی با In ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با in را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با in آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی یک فعل و حرف اضافه in هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با In

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با in ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با in بیش از مواردی هستند که در این گفتار مشاهده می‌کنید.

فعل Bash in

کاربرد این فعل به صورت bash in something است. معنای این فعل «با خشونت و وحشیانه به چیزی آسیب رساندن» است. مثال:

Vandals attacked the store and bashed in its windows.

«خرابکاران به فروشگاه حمله کردند و شیشه‌هایش را شکستند.»

فعل Blend in

این فعل به شکل بدون مفعول یعنی blend in به کار می‌رود. معنای این فعل «خود را شبیه محیط کردن و مخفی ماندن» است. مثال:

The thief blended in the crowd and escaped.

«دزد خودش را وارد جماعت کرد و گریخت.»

فعل Butt in

نحوه استفاده از این فعل به صورت butt in something است. معنای این کاربرد «بدون دعوت و ناخوانده وارد یک صحبت شدن» است. مثال:

We were having a private conversation but people around us kept butting in.

«ما در حال انجام یک صحبت خصوصی بودیم ولی افرادِ اطرافمان هی وارد صحبت ما می‌شدند.»

فعل Color in

این فعل معمولا به صورت color in something مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «رنگ کردن چیزی (مخصوصا وقتی پیرامون آن مشخص است و باید داخلش رنگ شود)» است. مثال:

My little son loves to color in the pictures in his book.

«پسر کوچک من عاشق رنگ کردن عکس‌های داخل کتابش است.»

فعل Lock in

نحوه استفاده از این فعل به صورت lock in someone به کار می‌رود. معنای این فعل «با قفل کردن درب کسی را جایی زندانی کردن» است. مثال:

The police threw the robber in the jail cell and locked him in.

«پلیس فرد دزد را به سلول زندان انداخت و درب آن را قفل کرد.»

فعل Rush in

این فعل به صورت بدون مفعول یعنی rush in به کار می‌رود. معنای این فعل «با عجله وارد جایی شدن» است. مثال:

The kids rushed in the playground because they loved to play.

«بچه‌ها با شتاب وارد حیاط بازی شدند چرا که عاشق بازی بودند.»

فعل Stay in

شیوه کاربرد این فعل به صورت stay in است. معنای این فعل «داخل خانه ماندن و بیرون نرفتن» است. مثال:

My roommates went to the cinema tonight, but I stayed in.

«هم اتاقی‌های من امشب به سینما رفتند اما من داخل منزل ماندم.»

بخوانید: با سطوح مختلف مهارت در زبان انگلیسی آشنا شوید.

فعل Trade in

این فعل معمولا به صورت trade in something for something else مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این کاربرد «کالایی را به عنوان مبلغ یا بخشی از مبلغ معاوضه کردن» است. مثال:

I traded in my necklace for a ring.

«من گردنبدم را با یک انگشتر معاوضه کردم.»

فعل Turn in

نحوه کاربرد این فعل به صورت turn in something است. معنای این فعل «کاری را که تمام شده به صاحب‌کار تحویل دادن» است. مثال:

We finished the project last night and turned it in this morning.

«ما پروژه را دیشب تمام کردیم و امروز صبح تحویلش دادیم.»

ارسال نظر