آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال دو قسمتی با Drop ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با drop را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با drop آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی drop و حرفی اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Drop

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با drop ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با drop ممکن است بیش از مواردی باشند که در این گفتار مشاهده می‌کنید.

فعل Drop away

کاربرد این فعل به صورت بدون مفعول و drop away است. معنای این فعل «لغزیدن زمین و پایین رفتن آن به ترازی کمتر از مکان اصلی آن» است. مثال:

There was a big earthquake and the land dropped away.

«زلزله بزرگی رخ داد و زمین پایین رفت.»

فعل Drop back

این فعل به شکل drop back some levels/some ranks مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنی این فعل «چند سطح یا چند رتبه عقب افتادن» است. مثال:

I was the best student before, but I dropped back to the second place.

«من قبلا بهترین دانشجو بودم. اما به رتبه دوم نزول کردم.»

فعل Drop in

نحوه استفاده از این فعل به صورت بدون مفعول یعنی drop in به کار می‌رود. معنای این فعل «سر زدن به کسی (معمولا بسیار مختصر و کوتاه)» است. مثال:

On my way to work, I dropped in to say hello to my friend.

«در مسیرم به محل کار، به دوستم سری زدم تا به او سلامی بکنم.»

فعل Drop by

این فعل نیز همانند drop in مورد استفاده قرار می‌گیرد و دقیقا به همان معناست. یعنی «سر زدن و ملاقات کوتاه با کسی یا جایی داشتن». مثال:

dropped by the supermarket to buy some milk.

«من به فروشگاه سری زدم تا مقداری شیر بخرم.»

 

فعل Drop off

این فعل معمولا به صورت drop off something/something به کار می‌رود. معنای این فعل «کسی یا چیزی را در جایی پیاده کردن (معمولا از وسایل نقیله)» است. مثال:

The driver dropped off the children at the park.

«راننده بچه‌ها را در پارک پیاده کرد.»

عبارت اصطلاحی dropped off the face of the earth از این فعل دو قسمتی استفاده می‌کند و معنای «بطور کلی ناپدید شدن و غیب شدن» است. مثال:

I saw John two years ago and never since. It’s as if he has dropped off the face of the earth.

«من دو سال پیش جان را دیدم و دیگر تا کنون او را ندیده‌ام. انگار او از روی کره زمین غیب شده است.»

فعل Drop out

نحوه استفاده از این فعل به صورت  dropped out of school/universityمورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «انصراف دادن از دانشگاه» است. مثال:

Many successful people drop out of college and follow their dreams.

«بسیاری از انسان‌های موفق از دانشگاه انصراف می‌دهند و رؤیاهایشان را تعقیب می‌کنند.»

ارسال نظر