آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال دو قسمتی با Buckle ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با buckle را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با buckle آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی buckle و حرفی اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

معنا و کاربرد فعل Buckle

پیش از بررسی افعال دو قسمتی با buckle مناسب است معنای خود این فعل را بررسی کنیم. فعل buckle دارای چند معنا است. مهمترین معنای این فعل «خم شدن در اثر فشار و کمانش کردن» و «تسلیم شدن (مخوصا پاها و زانوها در اثر فشار)» و «بستن (مخصوصا کمربند)» است. مثال:

The column buckled and broke and the whole building collapsed.

«ستون کمانش کرد و شکست و تمام ساختمان فرو ریخت.»

Nancy was old and her knees were starting to buckle.

«نانسی پیر شده بود و زانوهایش شروع کردند به از دست دادن توان.»

It is necessary to buckle your seat-belt when you drive a car.

«ضروری است که هنگام رانندگی اتوموبیل کمربندتان را ببندید.»

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Buckle

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با buckle ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با buckle ممکن است بیش از مواردی باشند که در این گفتار مشاهده می‌کنید.

فعل Buckle down

این فعل به صورت بدون مفعول یعنی buckle down به کار می‌رود. معنای این فعل «آماده شدن برای کار جدی» و اصطلاحا «بستن کمربند یا بالازدن آستین برای آغاز کار با تمام انرژی» است. مثال:

We only had one week to finish the project, so we buckled down and started working.

«ما فقط یک هفته زمان برای اتمام پروژه داشتیم؛ به همین خاطر کمربندها را بستیم و شروع به کار کردیم.»

If you don’t buckle down and study hard, you won’t pass the exam.

«اگر اراده نکنی و به سختی درس نخوانی، در امتحان قبول نمی‌شوی.»

فعل Buckle under

این فعل به صورت بدون مفعول یعنی buckle under something مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این فعل «پذیرفتن چیزی تحت فشار و برخلاف میل» است. مثال:

Joe didn’t want to accept the offer but he buckled under pressure.

«جو نمی‌خواست پیشنهاد را بپذیرد اما تحت فشار نهایتا تسلیم شد.»

Not buckling under hardships of life is the main characteristic of successful people.

«تسلیم نشدن تحت سختی‌های زندگی، شاخصه اصلی افراد موفق است.»

 

فعل Buckle up

این فعل نیز به صورت بدون مفعول یعنی buckle up مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاربرد به معنای «محکم بستن کمربند ایمنی» است. مثال:

The stewardess asked the passengers to buckle up the seat-belts.

«خدمه هواپیما درخواست کرد از مسافرین که کمربند ایمنی خود را ببندند.»

The driver didn’t survive the accident because he hadn’t buckled up his seat-belt.

«راننده از تصادف نجات پیدا نکرد زیرا او کمربند ایمنی خود را نبسته بود.»

ارسال نظر