آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اعضای خانواده در زبان انگلیسی

father پدر godfather پدرخوانده (مفهوم مذهبی)
mother مادر godmother مادر خوانده (مفهوم مذهبی)
son فرزند پسر godson فرزند خوانده (مفهوم مذهبی)
daughter فرزند دختر goddaughter دختر خوانده (مفهوم مذهبی)
parent والدین stepfather ناپدری
child (جمع: children) بچه stepmother نامادری
husband شوهر stepson فرزند خوانده
wife زن (همسر) stepdaughter دخترخوانده
brother برادر stepbrother نا برادری
sister خواهر stepsister نا خواهری
uncle عمو، دایی half-sister خواهر ناتنی
aunt عمه، خاله half-brother برادر ناتنی
nephew خواهر/برادر زاده (مذکر) mother-in-law مادر شوهر / مادر زن
niece خواهر/برادر زاده (مونث) father-in-law پدر شوهر / پدر زن
cousin پسر یا دختر عمو/عمه/دایی/خاله son-in-law داماد (نسبت فامیلی)
grandmother مادر بزرگ daughter-in-law عروس (نسبت فامیلی)
grandfather پدر بزرگ sister-in-law خواهر زن / خواهر شوهر / زن برادر
grandparents پدر بزرگ و مادر بزرگ brother-in-law برادر زن / برادر شوهر / شوهر خواهر
grandson نوه پسر boyfriend دوست پسر
granddaughter نوه دختر girlfriend دوست دختر
grandchild (جمع:grandchildren) نوه partner شریک زندگی
fiancé نامزد (مذکر)
fiancée نامزد (مونث)
relation / relative فامیل to be born به دنیا آمدن
twin دو قلو to die مردن
to adopt به فرزندخواندگی گرفتن to get married ازدواج کردن
adoption فرزند خواندگی to get divorced طلاق گرفتن
adopted فرزند خوانده marriage ازدواج
only child تک فرزند wedding جشن عروسی
single parent والد تنها bride عروس
single mother مادر تنها bridegroom داماد
infant نوزاد best man ساقدوش داماد
baby خودسال bridesmaid ساقدوش عروس
toddler کودک نوپا wedding day روز عروسی
single مجرد، تنها wedding ring حلقه ازدواج
engaged نامزد کرده wedding cake کیک ازدواج
married متعهل wedding dress لباس عروسی
separated جدا شده honeymoon ماه عسل
divorced طلاق گرفته anniversary / wedding anniversary سالگرد ازدواج
widow بیوه
widower مرد زن مرده

ارسال نظر