آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اضافه ملکی در زبان انگلیسی

اضافه ملکی در زبان انگلیسی یا همان Possessive Case
اضافه ملکی در فارسی معادل همان کسره است. این کسره به آخر اسم اول اضافه می شود، و با این علامت مالکیت شیئ یا فردی را نسبت به انسان و یا شیئ دیگری نشان می دهد. برای مثال:
گلِ زیبا – دوستِ مهربان

Beautiful flower – kind friend

در زبان فارسی اولین اسم را مضاف و اسم دوم را مضاف الیه گویند. علامت کسره باید همیشه زیر مضاف قرار بگیرد.

نکته اول: برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به شی دیگر به جای کسره از حرف اضافه Of استفاده می شود. برای مثال:

The roof of the house.

بام منزل
نکته دوم: گاهی اوقات به جای به کار بردن حرف اضافه Of میتوانیم دو اسم در طرفین آنرا جا به جا کنیم. برای مثال:

The Window of the house is made of iron.

پنجره خانه از آهن ساخته شده است.

The house window is yellow.

پنجره خانه زرد است.

نکته سوم: برای نشان دادن مالکیت شی نسبت به انسان و یا فرد نسبت به فرد دیگر از S مالکیت یا ‘S استفاده می شود. فقط باید بدانید که در مورد اسامی جمع آپوستروف را در بالا و سمت راست S جمع قرار می دهیم و بعد از S دیگری اضافه نمیگردد. برای مثال:

Peter’s pen.

کتاب های پسرها.

برای نام فروشگاه ها و مغازه ها و بعضی اماکن از ‘s یعد از اسم فرد استفاده می گردد. برای مثال:

Baker = baker’s = bakery = نانوایی

Greengrocer = Greengrocer’s = سبزی فروشی

ارسال نظر