آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات رایج در مکالمات (سطوح مبتدی)

Englisch

فارسی

Hello / Hi

سلام / درود

Good morning

صبح بخیر

Good afternoon

بعد از ظهر بخیر

  Good evening

عصر بخیر / شب بخیر

What’s your name?

اسم شما چیست؟
My name is … اسم من …. است.

I am …

من …. هستم.

 My friends call me …

دوستانم به من …. می گویند.

You can call me …

تو می توانی …. صدایم کنی.

Haven’t we met?  (before)

آیا من قبلا همدیگر را دیده ایم؟

Yes, I think we have.

بله فکر کنم دیده ایم. (در جواب سوال بالا)

No, I don’t think we have.

نه، فکر نکنم. (در جواب سوال بالا)

I don’t think we’ve met (before).

فکر نمی کنم قبلا همدیگر را دیده باشیم.

This is …

این … است. (برای معرفی کردن افراد)

Nice to meet you.

از دیدنت خوشحالم. (صمیمی)

Pleased to meet you.

از دیدن شما خرسندم.

How do you do?

حال شما چطور است؟ / خوشبختم (رسمی)

Nice to see you.

از دیدنت خوشحال شدم.

Nice to see you again.

از دیدن دوباره ات خوشحالم.

Good bye

خدانگه دار / بدرود

Bye  / See you

خداحافظ (صمیمی)

See you later

تا بعد

See you soon

بعدا می بینمت

See you tomorrow

تا فردا

See you next week

تا هفته بعد

Good night

شب بخیر

How are you?

حال شما چطور است؟

How are you today?

امروز حال شما چطور است؟

Fine, thank you / thanks .

خوبم، ممنون

Not too bad

بد نیستم.

Very well

خیلی خوبم.

I’m okay  / all right

می گذره.

Not too well, actually.

راستش، خیلی خوب نیستم.

What’s wrong with you?

مشکلت چیه؟

What’s the matter with you?

موضوع چیه؟

Are you all right?

حالت خوبه؟

I’m tired

خسته ام.

I’m exhausted

خیلی خسته ام.

I’ve got a cold.

سرما خوردم.

ارسال نظر