آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباه رایج در کاربرد فعل Spend

فعل ”  Spend ” در زبان انگلیسی به معنی “صرف کردن”  و یا “خرج کردن” است که برای دو مفهوم “پول” و “زمان” بکار می رود. یعنی در زبان انگلیسی با استفاده از فعل “Spend” می توان مفهوم صرف کردن وقت و زمان، و نیز صرف کردن یا خرج کردن پول را بیان کرد.

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی فعل “Spend” به این معنی است:

  • صرف کردن وقت یا زمان روی کاری یا چیزی
  • صرف کردن یا خرج کردن پول برای منظور خاصی

حال اگر جمله ای را بیان کنیم که در آن وقت یا زمان و یا پول برای منظور خاصی صرف شده باشد، آن منظور خاص را به کمک یک حرف اضافه به همراه فعل Spend بیان می کنیم. مثلا بخواهیم صرف کردن زمان روی کامپیوتر و یا درس خواندن را بیان کنیم و یا خرج کردن پول برای منظور خاصی را بیان کنیم، اگر آن منظور خاص در جمله به صورت یک اسم یا یک عبارت اسمی باشد مثلا “computer” در آن صورت لازم است که از حرف اضافه  “on” استفاده شود.

دقت کنید که خیلی از زبان آموزان و حتی خیلی از افرادی که سطح زبانی آن نسبتا در حد خوبی هم می باشد به اشتباه از حروف اضافه دیگری همچون “for” استفاده می کنند که درست نیست. استفاده از دو واژه spend و on  در کنار هم عبارت فعلی مورد نظر ما (صرف کردن وقت یا پول روی چیزی یا کاری) را تشکیل می دهد.

اما اگر بخواهیم منظور خاص خود را به صورت یک فعل یا یک عبارت فعلی بیان کنیم نیازی به آوردن هیچ حرف اضافه ای نیست.

اشتباه رایج در کاربرد فعل Spend

 

پس باید دقت کنید که عبارت فوق را به صورت

Spend on

بیان کنید و نه به صورت

Spend for

بنابراین:

صرف کردن وقت (زمان) برای … : 

 Spend for ×

 Spend on ✓

مثال:

 spend a lot of time for my computer ×

 I spend a lot of time on my computer 

من زمان زیادی صرف کامپیوترم می کنم.

صرف کردن پول برای … : 

 Spend for ×

 Spend on ✓

مثال:

 He spends a lot of money for technology ×

 He spends a lot of money on technology 

او پول زیادی صرف تکنولوژی می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در مثال های فوق جمله اول به دلیل استفاده نامناسب از حرف اضافه “for” به همراه Spend  اشتباه و جمله دوم که در آن از حرف اضافه on استفاده شده صحیح است.

حال به چند مثال دیگر در این زمینه توجه فرمائید:

 They used to spend a lot of time for every project ×

 They used to spend a lot of time on every project 

آنها عادت دارند برای هر پروژه ای زمان زیادی را صرف کنند.

 

 She usually spends a lot of time for her makeup ×

 She usually spends a lot of time on her makeup 

او معمولا وقت زیادی صرف آرایشش می کند.

 

 He has spent all his weekend for his studies ×

 He has spent all his weekend on his studies 

او معمولا وقت زیادی صرف آرایشش می کند.

 

 Political parties spend a huge amount of money for their election campaigns ×

 Political parties spend a huge amount of money on their election campaigns 

احزاب سیاسی هزینه های بزرگی صرف مبارزات انتخاباتی خود می کنند.

 

 Our company spent a lot of money for new decoration last year ×

 Our company spent a lot of money on new decoration last year 

شرکت ما سال گذشته مقدار زیادی پول را صرف دکوراسیون جدید کرد.

 

 The school spent its annual budget for computers and technology ×

 The school spent its annual budget on computers and technology 

مدرسه بودجه سالانه خود را صرف رایانه ها و فن آوری کرد.

 

 I used to spend too much time for my homework when I was a child ×

  I used to spend too much time on my homework when I was a child 

وقتی مدرسه ابتدایی بودم، وقت زیادی صرف انجام تکالیفم می کردم.

 

نکته۱:

اگر بخواهیم هدف و منظور خاص خود برای علت صرف کردن زمان و یا پول را با فعل بیان کنیم نیازی به استفاده از حرف اضافه نیست و باید از ساختار ing فرم فعل (فعل ing دار) استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 

   Ted spends too much time playing video games 

 Ted spends too much time on playing video games ×

 Ted spends too much time for playing video games ×

تد بیش از حد وقت روی بازی های ویدئویی صرف می کند.

 

 She spends most of her money buying new clothes 

 She spends most of her money on buying new clothes ×

 She spends too much time for playing video games ×

او بیشتر پولش را برای خرید لباس های جدید صرف می کند.

نکته۱:

در زبان انگلیسی از فعل “Waste” نیز برای بیان “خرج کردن پول”  و یا “صرف کردن زمان” استفاده می شود. قانون استفاده از فعل ing دار که برای بیان هدف و منظور خاص شخص در علت صرف کردن زمان و یا پول که برای فعل “Spend” وجود دارد در مورد فعل “Waste” نیز صدق می کند. مثال:

 They wasted all night long watching TV 

 They wasted all night long for watching TV ×

 They wasted all night long on watching TV ×

آنها تمام شب وقتشان را صرف تماشای تلویزیون کردند.


مطلب پیشنهادی : انگلیسی در سفر

ارسال نظر