آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباه رایج در به کار بردن فعل Sit

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی فعل “Sit” به معنی “نشستن” است و هر گاه بخواهیم این فعل را تنها به این معنی بکار ببریم از این واژه “Sit” به تنهایی استفاده می کنیم. اما اگر در زبان انگلیسی بخواهیم عبارت فعلی”نشستن پشت میز” را بیان کنیم نیاز به استفاده از یک حرف اضافه به همراه واژه sit داریم. باید دقت کنید که حرف اضافه مناسبی که به همراه این فعل برای عبارت “نشستن پشت میز” استفاده می شود حرف اضافه”at” است. بنابراین استفاده از حروف اضافه دیگر همچون “on” نادرست است.

توجه کنید که استفاده از حرف اضافه on به همراه Sit به معنی “نشستن روی چیزی” می باشد. همچنین اشتباه دیگه ای که از خیلی از زبان آموزا دیده میشه استفاده از حرف to است که با ترجمه تحت الفظی از زبان فارسی آن را در زبان انگلیسی استفاده می کنند. از این رو عبارت “نشستن پشت میز را به صورت

Sit at a desk

نشان می دهیم و نه به صورت:

Sit on a desk

بنابراین:

نشستن پشت میز : 

 Sit on a desk ×

 Sit at a desk 

مثال:

The bank manager was sitting on his desk ×

 .The bank manager was sitting at his desk 

✓ مدیر بانک پشت میزش نشسته بود.

نکته:

لطفا به کاربرد فعل sit در موقعیت های مختلف به همراه حروف اضافه خاص خود و مربوط به موقعیت خود دقت کنید تا دچار اشتباه نشوید:

نشستن پشت میز Sit at a table
در جایی به عنوان خاصی کار کردن، عضو جایی بودن Sit on
نشستن روی صندلی Sit on a chair
نشستن روی نیمکت Sit on a bench
نشستن روی مبل Sit on a sofa
 
نشستن و ماندن در اعتصاب Sit in
نشستن در / روی صندلی دسته دار Sit in an arm-chair
نشستن روی درخت Sit in a tree
 
نشستن به حالت ایستاده و عمودی، تا دیر وقت بیدار ماندن Sit up
راست نشستن / بیدار ماندن روی درخت Sit up a tree
نشستن و جلوس کردن Sit down

 

حال به کاربرد اصطلاحی فعل sit در موقعیت های خاص دقت کنید. توجه کنید که در این موارد اکثرا معنای اصطلاحی مد نظر است

 

معنای فارسی این اصطلاحات  کاربرد اصطلاحی این فعل در زبان انگلیسی
نشستن در جایگاه قضاوت Sat in judgement
بر تخت شاهی نشستن (تکیه دادن) Sit on the throne
نشستن در جمع مشاوران پادشاه Sit among the silks
نشستن و پرسه زدن پس از آن بصورت تکراری Sit around
در پای استادی نشستن و شاگردی کردن Sit at one’s feet
گنجی را به دست آوردن Sit on a gold mine
کار خاصی انجام ندادن، بیکار نشستن Sit on one’s hands

حال به چند مثال توجه کنید تا بیشتر و دقیقتر این تفاوت معنایی را متوجه شوید:

.A bird sometimes perches / sits on a tree

پرنده گاهی اوقات روی درخت می نشیند.

.The boss sits on his desk all the time

رئیس همیشه پشت میز خود می نشیند.

.Sitting on her desk, she replied to the client

او در حالیکه پشت میزش نشسته بود به مشتری جواب  داد.


مطلب پیشنهادی : کاربرد فعل Get در گرامر زبان انگلیسی

ارسال نظر