آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباه رایج در استفاده از Sure

در این پست در مورد واژه ” Sure ” به معنی “مطمئن” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم. نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری هم نقش صفت را دارد و هم نقش قید حالت و معنی آن در دیکشنری چنین بیان شده است:

خاطر جمع ، مطمئن ، از روى یقین ، قطعى ، مسلم ، محقق ، استوار ، راسخ ، یقینا

کلمات هم معنی و مترادف این واژه که در دیکشنری آکسفورد (Oxford) برای آن ذکر شده عبارتند از:

Certain, positive, convinced, confident, definite, assured, satisfied, persuaded; unhesitating, unwavering, unshakeable

bound, likely, destined, fated

guaranteed, unfailing, infallible, unerring, assured, certain, inevitable, as sure as eggs is eggs

unquestionable, indisputable, irrefutable, incontrovertible, undeniable, indubitable, undoubted, absolute, categorical, true, certain; obvious, evident, plain, clear, conclusive

reliable, dependable, trustworthy, unfailing, infallible, certain, unambiguous, true, foolproof, established, effective

firm, steady, stable, secure, confident, steadfast, unfaltering, unwavering

متضاد این واژه نیز واژه “unsure” است هر چند لغات دیگری مانند “uncertain” ، “doubtful” ، و “unlikely” نیز به در دیکشنری ها عنوان واژه متضاد آن بیان شده است.

نکته مهمی که در زبان انگلیسی درباره این واژه وجود دارد استفاده از آن به صورت عبارت “مطمئن از چیزی و یا کسی” است که اگر بخواهیم این عبارت را با استفاده از صفت “Sure” بیان کنیم باید حرف اضافه ای به همراه این صفت آورده شود تا بتوان عبارت مورد نظر را به درستی بیان کرد. اشتباهی که خیلی از افراد در استفاده از حرف اضافه مناسب با این واژه مرتکب می شوند استفاده نادرست از حرف اضافه “for”، و یا موارد مشابه است که باید به جای آن از حرف اضافه ” of ” به همراه آن استفاده کرد. بنابراین :

مطمئن از … :

 Sure for × 

 Sure of✓ 

مثال:

 She used to be so sure for herself, that’s why she takes so many selfie photos ×

 She used to be so sure of herself, that’s why she takes so many selfie photos

او خیلی به خودش مطمئن است (اعتماد به نفس بالایی دارد)، به همین دلیل است که او این همه عکس سلفی می گیرد.

 I’m quite sure for her honesty ×

 I’m quite sure of her honesty

من کاملا از صداقت او مطمئن هستم.

 They are sure for their victory in the derby ×

 They are sure of their victory in the derby

آنها به پیروزی خود در دربی مطمئن هستند.

 She was so sure for receiving an engagement proposal from her boss ×

 She was so sure of receiving an engagement proposal from her boss

او بابت دریافت پیشنهاد نامزدی از طرف دوست پسرش خیلی مطمئن بود.

 He wasn’t sure for taking part in the party, because he had to study for his English exam ×

 He wasn’t sure of taking part in the party, because he had to study for his English exam

او برای شرکت در مهمانی مطمئن نبود، زیرا مجبور بود برای امتحان انگلیسی خود مطالعه کند (درس بخواند).

 

نکته:

برای صفت certain نیز که کاربردی مشابه با sure دارد، از حرف اضافه of استفاده می شود. مثال:

I am quite certain of my family

من کاملا از خانواده ام مطمئن هستم.

The coach was so certain of his football players

مربی به بازیکنان فوتبالش خیلی مطمئن بود.


مطلب پیشنهادی : تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی

ارسال نظر