آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباه رایج در استفاده از Superior

در این پست در مورد واژه ” superior ” به معنی برتر یا بالاتر چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم. نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری هم نقش اسم را دارد و هم نقش صفت و معنی آن در دیکشنری چنین بیان شده است:

عالى ، رئیس ، بالایى ، بالاتر ، مافوق ، ارشد ، برتر ، ممتاز ،  مافوق ، بالارتبه ، فرادست ، بالا دست

کلمات هم معنی و مترادف این واژه عبارتند از:

Supercilious, exceptional, manager, chief, supervisor, senior, controller, foreman, preferable, premier, conceited, finer, better, higher-grade, higher-caliber, surpassing, greater, grander

Higher in rank or position; above average, better or greater than

متضاد این واژه نیز عبارت است از :

Inferior, junior, worse, low-quality, down market, humble, modest

نکته مهمی که در زبان انگلیسی درباره این واژه وجود دارد استفاده از آن به صورت عبارت “برتر یا بالاتر بودن چیزی و یا کسی نسبت به موارد مشابه خود” می باشد که در این حالت باید از حرف اضافه استفاده  گردد تا بتوان مورد نظر را به درستی بیان کرد. اشتباهی که خیلی از افراد در استفاده از حرف اضافه مناسب با این واژه مرتکب می شوند استفاده نادرست از حرف اضافه ” than ” ، ” from ” و یا موارد مشابه است که برای بیان عبارت ” برتر یا بالاتر از … ” درست نمی باشد و باید به جای آن از حرف اضافه ” to ” به همراه آن استفاده کرد.

نکته ی دیگری که در مورد استفاده از لغت Superior در نقش صفتی وجود دارد این است که این لغت یک صفت ساده می باشد و کاربردی که در اینجا مورد بحث ما می باشد به نوعی معنی صفت تفضیلی و برتری دارد هر چند که از لحاظ گرامری این ساختار مورد نظر ما نیست. به عبارت دیگر اگر از این صفت در نقش گرامری صفت تفضیلی استفاده شود باید به صورت “More superior” بیان گردد. آنچه که ما در این مقاله مورد نظر است استفاده از این لغت در نقش اسم و یا صفت ساده (و نه تفضیلی و برتری) می باشدکه با توجه به این نکته استفاده از حرف اضافه “than ” به همراه آن درست نیست، بلکه این حرف اضافه در صورتی می توانست به صورت درست استفاده گردد که این صفت به صورت “More superior” استفاده شود و نه به صورت “superior”، بنابراین :

برتر یا بالاتر از (چیزی یا کسی) :

 Superior than ×

 Superior from ×

 Superior to 

مثال:

 This is superior than that ×

 This is superior from that ×

 This is superior to that 

این از آن بالاتر است.


 .Toyota is superior than Honda for many drivers ×

 .Toyota is superior from Honda for many drivers ×

 .Toyota is superior to Honda for many drivers 

 .Toyota is more superior than Honda for many drivers 

برای خیلی از رانندگان، تویوتا بالاتر از هوندا است.


.Los Angeles is superior than New York in film industry × 

 .Los Angeles is superior from New York in film industry × 

 .Los Angeles is superior to New York in film industry 

 .Los Angeles is more superior than New York in film industry 

در صنعت فیلم، لس آنجلس برتر از نیویورک است.


 .Many politicians believe that Economy is superior than Politics ×

.Many politicians believe that Economy is superior from Politics ×

 .Many politicians believe that Economy is superior to Politics 

 .Many politicians believe that Economy is more superior than Politics 

بسیاری از سیاستمداران بر این باورند که اقتصاد برتر از سیاست است.


 نکته:
برای عبارات زیر نیز که کاربردی مشابه با superior دارند، از حرف اضافه to استفاده می شود.

Inferior to

Junior to

Senior to

Subsequent to

Prior to

مثال:

.Jack’s position in the company is Inferior to Jim’s

مقام جک در شرکت پائین تر از مقام جیم است.

.Studying English is prior to every other language in many countries

در بسیاری از کشورها، خواندن زبان انگلیسی مقدم بر خواندن هر زبان دیگری است.


مطلب پیشنهادی : مقایسه صفات

ارسال نظر