آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اشتباهات رایج در استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

اشتباهات رایج در استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

همانطور که می دانید present perfect یا حال کامل زمانی استفاده می شود که شما کاری را در گذشته انجام داده اید و هنوز هم ادامه می دهید. مثلا چندین ساله که شما توی تهران زندگی می کنید.

نکته1: هنگامی از present perfect استفاده می کنیم که زمان مشخصی نداشته باشیم. اما اگه زمان مشخص بود ( مثلا دیروز یا جمعه ی هفته ی قبل) باید از زمان گذشته ساده استفاده بشه.

به مثال های زیر دقت کنید:

=        I have visited him yesterday > این جمله اشتباه است.چرا که زمان را مشخص کرده ایم.

=        I visited him yesterday.> این جمله صحیح است. در ان از گذشته ساده استفاده شده.

=        They have finished the work a week ago.> غلط است.

=        They finished the work a week ago.> صحیح است.

در مورد گذشته ی کامل ( past perfect) هم وضع به همین گونه است. اگر زمان مشخصی داشتیم نمی توانیم از گذشته ی کامل استفاده کنیم.

=        We had gone to the movies last night.> غلط

=        We went to the movies last night.> صحیح

=        I had seen him yesterday.> غلط

=        I saw him yesterday.> صحیح

نکته 2: زمانی از گذشته ی کامل استفاده می کنیم که یک کار زودتر از یک کار دیگر در گذشته انجام شده باشد. برای مثال:

=        We had eaten our dinner before we went to the movies last night.

شب پیش قبل از اینکه شام بخوریم به سینما رفتیم.

ارسال نظر