آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اسکاتلندی به زبان انگلیسی

اسکاتلندی به زبان انگلیسی

اسکاتلندی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی تفاوت ها و کاربرد هریک از این کلمات می پردازیم و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در کاربرد آن ها را بیان می کنیم.

Scot

به تفاوت های معنایی بین واژه های زیر که همه ( اسکاتلندی ) ترجمه می شوند توجه کنید.

  1. Scottish صفتی است که در زبان انگلیسی برای توصیف مردم اسکاتلند و چیزهایی که متعلق به اسکاتلند باشد به کار می رود:

 .He is very fond of Scottish music

او موسیقی اسکاتلندی را خیلی دوست دارد.

the Scottish Highlands

ارتفاعات / مناطق کوهستانی اسکاتلند

  1. اسکاتلندی به زبان انگلیسی را با Scots نیز می تواند به عنوان صفت به معنای (اسکاتلندی) به کار رود ، ولی معنی آن محدود تر از Scottish است و معمولاً برای توصیف مردم اسکاتلند ، قوانین و زبان آن ها به کار می رود:

.Her husband is Scots

شوهر او اسکاتلندی است.

Scots به صورت اسم یعنی ۰ لهجه ی انگلیسی که در اسکاتلند صحبت می شود):

.They still speak broad Scots even though they left Scotland twenty years ago

اگر چه بیست سال است که از اسکاتلند رفته اند ، هنوز با لهجه ی غلیظ اسکاتلندی صحبت می کنند.

  1. Scotch نیز به عنوان صفت به معنی (اسکاتلندی) است ، ولی فقط برای محصولات و فراورده های اسکاتلند به کار می رود:

گوشت گاو اسکاتلندی                       Scotch beef

ویسکی اسکاتلندی                                  Scotch whisky

وقتی Scotch به صورت اسم به کار رود ، فقط معنی ( ویسکی اسکاتلندی ) است:

a bottle of Scotch

  1. Scot به صورت اسم یعنی (اسکاتلندی یا یکی از اهالی اسکاتلند):

.The Scots won the match against England

 اسکاتلندی ها مسابقه با انگلستان را بردند.

ارسال نظر