آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

استفاده از کلمه sometime در زبان انگلیسی

چگونگی تغییر کلمه  sometime در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کلماتی هستند که با تغییر نوشتار آنها معنایشان نیز تغییر خواهد کرد، در صورتی که این تغییرات در نوشتارشان به چشم نمی آید و یا مشخص نیست کدام تغییر چه معنایی به کلمه خواهد داد. کلمه sometime در زبان انگلیسی از دو کلمه مجزای some و time  به وجود آمده است. تفاوت در معنای این کلمه سه نوع است که در مثالهای زیر به آنها بیشتر می پردازیم.

 

.You will have to do your homework sometime

شما بالاخره باید تکالیف خود را انجام دهید.

.We have known for some time that aliens visit earth

مدتهاست که ما از رفت و آمد موجودات فضایی به زمین آگاه هستیم.

.Sometimes it is not clear if she loves me or if she is only pretending like she does

بعضی وقتها مشخص نمیشود که آیا او مرا دوست دارد یا فقط دارد ادای دوست داشتن را در میاورد.

ارسال نظر