آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی

درباره استفاده از ویرگول یا comma در انگلیسی بیشتر بدانیم

با این که میتوان گفت کاربرد ویرگول یا comma در هر زبانی به صورت نامشخصی استفاده میشود و کار آمد آن کاملا در زبان فارسی مشخص نیست، در  زبان انگلیسی این ابزار بسیار مهم تلقی میشود. جایگاه این ابزار در جمله سازی انگلیسی به صورتی است که حتی میتوان چند جمله را به یکدیگر وصل کرد و ترکیب یک پاراگراف را کاملا تغییر داد. به همین دلیل نگاهی خواهیم داشت به یک فهرست از زمان هایی که نیاز برای استفاده از ویرگول وجود دارد:

1. از ویرگول قبل از هرگونه پیوستگی مانند and, but, for, or, nor, so, yet استفاده کنید.

.We talked to our teacher, but he did not like what we said

2. بعد از هر واژه وابسته یا dependent clause از ویرگول استفاده کنید.

.When we talked to the teacher, we noticed he is not listening

3. از ویرگول برای به هم زدن ترکیب یک جمله و جابجایی واژه های کلیدی استفاده کنید.

.While talking to the teacher, a classmate, who was taller, interrupted us

4. در فهرست کردن باید از ویرگول استفاده شود.

.On our way back from school we saw a bird, two dogs, a cat, and three kittens

5. بعد از قیدهای مقدماتی از ویرگول استفاده شود.

.In the end, we reached home

6. در زمان هایی که نقل قول میکنید هم باید از ویرگول استفاده کنید.

“At home my mother said, “you need to do your homework.

7. برای جداسازی نقاط متفاوت یک آدرس از ویرگول استفاده کنید.

.My friend’s address is at 5th street, Norway Ave., Chicago

8. در یادداشت تقویم هم باید از ویرگول استفاده کرد.

.Tuesday, April 4, 2013 is an important date for me

9. اگر کلمه اول جمله ارتباطی با بقیه جمله ایجاد نمیکند پس از آن از ویرگول استفاده کنید.

.No, there is no way I am going to do my homework right now

10. پس از ذکر نام و یا مشخصات اشخاص از ویرگول استفاده کنید و بعد به جمله سازی خود ادامه دهید.

.Ali, I need to talk to you as soon as possible

11. از ویرگول در میان دو صفت که یک اسم را توصیف میکنند استفاده کنید

.I saw a really big, angry man on my way home

12. برای جبران یک نفی در یک جمله از ویرگول استفاده کنید.

.I was sure he was a man, not a woman, when was walking home

ارسال نظر