آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

استخدام کردن در زبان انگلیسی

استخدام کردن به زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی اجاره کردن با چه واژه هایی بیان می شود؟ در زبان فارسی برای کرایه کردن (اجاره ) کردن چیزی به طور کلی از اصطلاح اجاره کردن استفاده می کنیم، اما در زبان انگلیسی با توجه به اینکه کرایه کردن برای مدت کوتاه یا مدت طولانی مد نظر ما باشد، از کلمات متفاوتی استفاده می کنیم. برای یادگیری استفاده از واژگان زبان انگلیسی و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Hire

در زبان انگلیسی بریتانیایی hire را به معنی کرایه کردن چیزی برای مدتی کوتاه به کار می برند:

.Let’s hire a car for the weekend

خوبه برای آخر هفته یک ماشین کرایه کنیم.

اگر چیزی را برای مدتی طولانی تر کرایه کنند، واژه ی rent را به کار می برند:

؟Is that your own fax or do you rent it

این دستگاه فکس مال خودت است یا کرایه کردی؟

همچنین برای خانه ، اتاق و غیره از واژه ی rent استفاده می کنند:

.I finally rented the house

بالاخره خانه را اجاره کردم.

ولی در زبان انگلیسی آمریکایی در تمام موارد بالا از rent استفاده می شود :

.Let’s rent a car for the weekend

در انگلیسی آمریکایی از فعل hire در مورد اشخاصی هم که برای هر کاری استخدام می شوند استفاده می کنند؛ حال آن که در انگلیسی بریتانیایی فعل مزبور را فقط در مورد شخصی به کار می برند که برای کاری مشخص در مدتی کوتاه استخدام شده باشد. در غیر این صورت ، در انگلیسی بریتانیایی از افعال employ و  take on ( یا در موارد رسمی تر appoint ) برای همین منظور استفاده می کنند:

.We hired a caterer for the wedding reception

ما یک مسئول تهیه ی غذا برای عروسی استخدام کردیم.

.to take on new staff

کارکنان جدید استخدام کردن.

.Business is good _ we’ll have to take on more workers

کار و بار خوب است ؛ باید بیشتر کارگر بگیریم.

فعل charter را ، هم در زبان انگلیسی آمریکایی و هم در انگلیسی بریتانیایی ، به این منظور به کار می برند که بگویند گروه یا شرکت یا مؤسسه ای اتوبوس یا کشتی یا هواپیمایی را برای منظوری خاص کرایه کرده است:

.UNICEF has chartered a plane to carry supplies to the disaster area

 ( یونیسف ) برای حمل آذوقه و دیگر ضروریات به منطقه ی مصیبت زد یک هواپیما دربست کرایه کرده است.

ارسال نظر