آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آپاستروف در زبان انگلیسی

آپاستروف (به انگلیسی apostrophe) که به صورت (’) یا (‘) نشان داده می شود یکی از مهمترین علائم نگارشی و نقطه گذاری (punctuation) و نوشتاری (writing) در زبان های لاتین به ویژه در زبان انگلیسی است که رعایت نکردن آن به درستی، می تواند باعث ایجاد اشتباهاتی در نگارش و حتی در معنی جملات گردد.

در زبان انگلیسی اکثر علائم یا نمادهای نگارشی در بین کلمات قرار می گیرند تا بندهای دستوری و ایده ها را از هم جدا کنند، اما آپاستروف در داخل کلمات و برای ترکیب کلمات مختلف با هم مورد استفاده قرار می گیرد.

آپاستروف در زبان انگلیسی دو کاربرد اصلی دارد:

برای بیان مخفف‌ها در جمله. (مثلا I’m به جای I am – یا she’s به جای She is)

برای بیان مالکیت (Possession) چیزی یا کسی (مثلا Ahmad’s book به معنی کتابِ احمد)

همانظورکه در بالا اشاره شد برخی از کلمات رایج انگلیسی را می توان به صورت قراردادی و به کمک آپاستروف با هم ترکیب کرد. (مانند don’t به جای do not و یا you’re به جای you are).

در زبان انگلیسی اغلب تلفظ برخی کلمات و یا صداها برای راحتی در هنگام مکالمه حذف می شوند که این حروف و یا صداهای حذف شده در زبان نوشتاری به کمک آپاستروف نشان داده می شود. البته باید دقت کرد که بین عبارت خلاصه شده به کمک آپاستروف (مثلا you’re) و ضمیر ملکی (مثلا your) فرق وجود دارد و این دو مورد اشتباه گرفته نشود. مثال دیگر It’s (حالت خلاصه شده It is) و Its (ضمیر ملکی سوم شخص مفرد مورد استفاده برای غیر انسان) است. به مثال های زیر بیشتر دقت کنید تا دچار اشتباه نشوید:

جمله It’s Sunday را می توان بصورت It is Sunday نیز بیان کرد.

ولی نمی توان جمله The school locked its doors را به صورت The school locked it is doors بیان کرد.

و یا جمله You’re late را می توان به جای جمله You are late استفاده کرد.

ولی جمله I saw your car را نمی توان به صورت  I saw you are car بیان کرد.

کلمه آپاستروف از کلمه یونانی ” apóstrophos” می آید و به علامتی اشاره دارد که برای تاکید بر حرف حذف شده مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر لغوی به معنی “نپذیرفتن، رد کردن” می باشد.

در مورد کاربرد آپاستروف برای نشان دادن حالت ملکی همانند آنچه که در مثال فوق اشاره شد، بجای گفتن این موضوع که “the book that belongs to Ahmad” (کتاب به احمد تعلق دارد) از عبارت ساده تر ” Ahmad’s book” ( کتابِ احمد) استفاده می کنیم. یعنی دقیقا همانطور که در معادل فارسی این مثال به همراه کلمه “کتاب” یک علامت کسره ( ِ) به حرف آخر کتاب (ب) اضافه شده، و همانطور که در این مثال دیده می شود در زبان انگلیسی این حالت ملکی با اضافه کردن آپاستروف به کلمه Ahmad نشان داده می شود.

نکات مهم در حالت ملکی و استفاده از آپاستروف:

علامت نگارشی آپاستروف برای نشان دادن حالت ملکی به همراه s ملکی در دو جا ظاهر می شود.

قبل از s ملکی

بعد از s ملکی

در واقع محل قرار گرفتن آپاستروف در کنار حرف S که خود دلیل حالت ملکی می باشد بستگی به کلمه ای دارد که قرار است حالت ملکی برای آن نشان داده شود. اگر کلمه مورد نظر مفرد باشد آپاستروف قبل از s ملکی ظاهر می شود، و اگر کلمه مورد نظر جمع باشد آپاستروف بعد از s جمع ظاهر می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Sam’s dog سگ سم

در این مثال کلمات Sam و dog هر دو مفرد هستند که حالت ملکی کلمه Sam با اضافه شدن آپاستروف و s نشان داده شده است.

Mathematics’ formulas فرمول های ریاضیات

در این مثال هم کلمه Mathematics و هم کلمه formulas جمع هستند و حالت ملکی کلمه Mathematics تنها با اضافه شدن آپاستروف به آخر کلمه Mathematics نشان داده شده است.

The teachers’ room اتاق معلم ها

در این مثال کلمه teachers جمع، و کلمه room مفرد است و حالت ملکی کلمه teachers تنها با اضافه شدن آپاستروف به آخر آن کلمه نشان داده شده است و به معنی ۱ اتاق است که به چندین معلم تعلق دارد.

در مورد اسامی جمع بی قاعده نیز مانند کلمات مفرد حالت ملکی با اضافه کردن آپاستروف و s ملکی نشان داده می شود. مثال:

Women’s rights حقوق زنان

در مورد حالت ملکی مشترک نیز، اپاستروف و s ملکی تنها به ۱ کلمه اضافه می شود و آن کلمه ای که به مورد ملکی (شی مورد بحث برای دادن حالت ملکی به آن) نزدیک تر است آپاستروف و s را دریافت می کند. مثال:

Francis and John’s book کتاب فرانسیس و جان


مطلب پیشنهادی :عبارات اصطلاحی مربوط به Tremble (لرزیدن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر