آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می توان استفاده کرد. در پاسخ به این سوال کاربردی نکات کاربردی استفاده از واژه های مذکور در زبان انگلیسی را خواهید آموخت.

Bring

در زبان انگلیسی فعل bring یعنی  با خود آوردن چیزی یا کسی به جایی که اکنون در آن هستیم ، یا به خانه ی خود یا به جایی که داریم درباره اش صحبت می کنیم:

.They come to my party and brought me a present

آن ها به مهمانی من آمدند و برایم هدیه ای آوردند.

.When I’m next in San Francisco, bring your fiance to see me

دفعه ی دیگر وقتی آمدم به سان فرانسیسکو، نامزدت را بیاور مرا ببیند.

دوربینت را آورده ای؟                  Have you brought your camera?

همچنین فعل bring در زبان انگلیسی به معنی آوردن چیزی برای کسی که با او یا درباره ی او صحبت می کنیم نیز بکار می رود:

صبر کن برایت حوله بیاورم.                        Hold on, I’ll bring you a towel.

هرچه احتیاج داشت برایش آوردند.         They brought her everything she needed.

در فعل take جهت حرکت بر خلاف فعل bring است، یعنی از سوی گوینده است به سوی کسی که با او یا درباره ی او صحبت میکند:

.We went to her party and took her a present

ما به مهمانی اش رفتیم و هدیه ای برایش بردیم.

.When I’m in san Francisco I’ll take you to Alcatraz

وقتی در سانفرانسیسکو هستم شما را می برم به آلکاتراز.

وقتی ( از خانه ) بیرون می روی دوربینت را بردار.            Take you camera when you go out.

می توانی الان مرا برسانی خانه؟                       Can you take me home now?

فعل fetch در زبان انگلیسی بریتانیایی به معنی ( رفتن و چیزی یا کسی را آوردن ) است:

می توانی بروی از ایستگاه جانیس را بیاوری؟           Can you fetch Janice from the station?

فعل carry هیچ تصوری از جهت حرکت به ما نمی دهد، ولی تلویحاً به این معنی است که ( شما چیزی را در بغل یا با دست های خود گرفته اید و حمل می کنید)

بچه را می آوری پیش من؟                  Will you carry the baby for me?

ارسال نظر