آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آواهای صدا دار بریتانیایی

صدای /ɑː/

صدای /ɑː/ شکلی بسیار مشابه به صدای “آ” در فارسی است. این صدا شکل بلند از صدای /ɑ/ است. این صدا معمولا به وسیله حرف “A” تولید می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

father : /ˈfɑː.ðə(ɹ)/

palm : /pɑːm/

صدای /a/

صدای /a/ در زبان انگلیسی هیچ معادلی در فارسی ندارد. این صدا چیزی بین صدای /ɑ/ (آ کوتاه) و /æ/ (فتحه) است. بیشتر فارسی زبانان این صدا را به اشتباه مانند صدای “فتحه” تلفظ می کنند. صدای /a/ در همه روش های آوانگاری انگلیسی استفاده نمی شود، در برخی موارد ممکن است به صورت کلی از صدای /æ/ به جای آن استفاده شود. صدای /a/ معمولا توسط حرف “A” ایجاد می شود.

صدای /:ɛ/

صدای /ɛ:/ شکل بلند از صدای /ɛ/ در زبان انگلیسی است و مشابهی در زبان فارسی ندارد. نزدیک ترین معادل این صداها در فارسی صدای کسره است. برای ساختن این صداها دهان خود را به شکل صدای ”  َ ” باز کنید اما سعی کنید صدای ” -ِ ” یا کسره را تلفظ کنید. (این صدا تا حد زیادی به صدای کسره /e/ نزدیک است پس اگر در ابتدا نتوانستید آن را دقیق بسازید زیاد نگران نباشید) این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا جایی استفاده می شود که پس از صدای /ɛ/حرف “R” داریم در این صورت “R” تلفظ نمی شود و به جای آن صدای /ɛ/ به شکل بلند یعنی /ɛ:/ تلفظ می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

fur : /fɜː(ɹ)/

bird : /bɜːd/

صدای /:i/

صدای /i:/ شکل بلند از صدای /i/ است که معادل صدای حرف “ای” در زبان فارسی است. این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا به وسیله ترکیب حروف “EE” یا “EA” و ترکیبات مشابه ایجاد می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

ease : /iːz/

see : /siː/

صدای /:ɔ/

صدای /ɔ:/ شکل بلند از صدای /ɔ/ است. در لهجه بریتانیایی معمولا زمانی که صدای /ɔ/ پیش از یک حرف با تلفظ رقیق قرار می گیرد (مثلا حروف R یا W) آن حرف تلفظ نمی شود و به جای آن از صدای /ɔ:/ استفاده می شود (در برخی لهجه های خاصتر از بریتانیایی ممکن است از صدای /o:/ یا ضمه بلند برای همین جایگاه استفاده شود). به مثال های زیر توجه کنید:

law : /lɔː/

caught : /kɔːt/

horse : /hɔː(r)s/

ارسال نظر