آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Airport & Restaurant

مکالمه شماره ۱

 💡 در فرودگاه

 🙂 آیا ممکن است گذرنامه شما را ببینم؟

?May I have a look at your passport please ➡

 🙂 البته، بفرمائید قربان.

.‍Certainly, here you are sir ➡

 🙂 متأسفانه ویزای شما اعتبار ندارد.

.I’m afraid, your visa is not valid ➡

 🙂 حالا من چه کار کنم؟

?What shall I do now ➡

 🙂 بهتر است آن را تمدید کنید.

.You’d better renew it right away ➡

 🙂 متشکرم.

.Thank you ➡

 🙂 آیا اجناس ممنوعه با خود دارید؟

?Do have anything to declare ➡

 🙂 خیر، هیچ چیز قربان.

.No, nothing sir ➡

 🙂 آیا ممکن است چمدانتان را برای بازرسی باز کنید؟

?Will you please open your suitcase for inspection ➡

 🙂 البته، با کمال میل.

.Certainly, by all means ➡

 🙂 این چیست؟

?What’s this ➡

 🙂 کادوئی است برای خواهرم.

.It’s a gift for my sister ➡

 🙂 آیا عوارض گمرکی خود را پرداخته اید؟

?Have you paid your customs duties ➡

 🙂 بله قربان.

.Yes sir ➡

 🙂 آیا ممکن است رسید خود را ارائه دهید؟

?Will you please acknowledge your receipt ➡

 🙂 بفرمایید قربان.

.Here you are ➡

 🙂 چه مبلغ پول نقد با خود دارید؟

?How much cash do you have on you ➡

 🙂 ده اسکناس بیست دلاری و مقداری پول خرد.

.Ten twenty dollar notes (bills) and some change ➡

 🙂 واکسن آبله، وبا و تب زرد کوبیده اید؟

?Have you had your small pox, cholera, yellow fever shot ➡

 

 مکالمه شماره ۲

 💡 در رستوران

 🙂 روز بخیر، آیا فرمایشی دارید؟

?Good day. Can I help you ➡

 🙂 بله، یک میز سه نفره می خواهم.

.Yes, we want a table for three

 🙂 خیلی خوش آمدید. لطفاً از این طرف تشریف بیاورید.

.You’re most welcome. This way please ➡

 🙂 گارسون، لطفاً لیست غذا را بیاورید.

.Waiter, the menu please ➡

 🙂 بفرمائید قربان، غذا چه میل دارید؟

?Here you are sir, What would you have ➡

 🙂 غذا امروز چه دارید؟ آیا سوپ جو دارید؟

?What’s on the menu? Do you have barley soup ➡

 🙂 بله، اتفاقاً ما بهترین سوژ جو را داریم.

.Yes, as a matter of fact, we have the best barley soup in town ➡

 🙂 لطفاً استیک مرا کاملاً سرخ کنید. این آبدار است.

.This meat is underdone. I like it well done ➡

 🙂 بله قربان.

.Yes sir ➡

 🙂 آیا با گوشت سیب زمینی هم میل دارید؟

?Will you have some potatoes with your meat ➡

 🙂 بله متشکرم.

.Yes, thank you ➡

 🙂 گارسون لطفاً صورتحساب را بیاورید.

.Waiter, the bill please ➡

 🙂 بفرمائید قربان.

.Here you are sir ➡

 🙂 بقیه پول برای خودت.

.Keep the change ➡

 

ارسال نظر