آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو مبحث گرامری مهم

اشتباهات رایج در استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

همانطور که می دانید present perfect یا حال کامل زمانی استفاده می شود که شما کاری را در گذشته انجام داده اید و هنوز هم ادامه می دهید. مثلا چندین ساله که شما توی تهران زندگی می کنید.

نکته1 : هنگامی از present perfect استفاده می کنیم که زمان مشخصی نداشته باشیم. اما اگه زمان مشخص بود ( مثلا دیروز یا جمعه ی هفته ی قبل) باید از زمان گذشته ساده استفاده بشه.

به مثال های زیر دقت کنید:

=        I have visited him yesterday ➡  این جمله اشتباه است.چرا که زمان را مشخص کرده ایم.

=        I visited him yesterday ➡  این جمله صحیح است. در ان از گذشته ساده استفاده شده.

=        They have finished the work a week ago ➡  غلط است.

=        They finished the work a week ago ➡ صحیح است.

در مورد گذشته ی کامل ( past perfect) هم وضع به همین گونه است. اگر زمان مشخصی داشتیم نمی توانیم از گذشته ی کامل استفاده کنیم.

=        We had gone to the movies last night ➡ غلط

=        We went to the movies last night ➡ صحیح

=        I had seen him yesterday ➡ غلط

=        I saw him yesterday ➡ صحیح

نکته 2 : زمانی از گذشته ی کامل استفاده می کنیم که یک کار زودتر از یک کار دیگر در گذشته انجام شده باشد. برای مثال:

=        .We had eaten our dinner before we went to the movies last night

شب پیش قبل از اینکه شام بخوریم به سینما رفتیم.


 اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟

به طور خلاصه اسم معنی یا abstract noun  به اسمی گفته می شود که بیانگر وضعیت و حالت چیزیست و قابل مشاهده و لمس کردن نیست. مثل مهربانی، زیبایی، زکاوت، بخشندگی، قدرت و …

نمونه ای از این اسم ها را در زیر مشاهده می کنید:

        goodness, kindness, beauty, intelligence, generosity, cleverness, obedience ➡ 

honesty, brightness, wisdom, bravery, courage, hardness, softness ➡ 

   laughter, theft, movement, judgment ➡

    childhood, boyhood, manhood, youth, slavery, sickness, poverty, death, sleep ➡


نکته 1 : اسم های مرتبط به هنر و علوم نیز اسم معنی هستند. مثل فیزیک، شیمی، گرامر، موزیک.

  physics, chemistry, grammar, music ➡


در زبان انگلیسی اسم معنی می تواند از صفت ها تشکیل شود:

From adjectives

Kindness from kind

مهربانی از مهربان

Bravery from brave

شجاعت از شجاع

 Illness from ill

مریضی از مریض

 Honesty from honest

صداقت از راستگویی


و می تواند از فعل ها تشکیل شود. مثل:

Obedience from obey

اطاعت از اطاعت کردن

Growth from grow

رشد از رشد کردن

Pleasure from please

لذت از لذت بردن


و یا می تواند از اسم های ساده تشکیل گردد. مثل:

Childhood from child

کودکی از کودک

Slavery from slave

برده داری از برده

 

ارسال نظر