آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

افعال دو قسمتی با Bundle ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bundle را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منظور از افعال دو قسمتی با bundle آن دسته از افعال‌اند که دارای دو بخش یعنی یک فعل یعنی bundle و یک حرف اضافه هستند. و ترکیب این دو قسمت است که معنایی متمایز از هر کدام از دو بخش را تولید کرده است.

 

کاربرد و معنی Bundle

قبل از بررسی افعال دو قسمتی با bundle مناسب است معانی و کاربرد خود این فعل را بررسی کنیم.

پرکاربرترین معانی bundle عبارت است از «به صورت یک دسته چیزهایی را به هم بستن» و «با سرعت چیزی را (معمولا به هدف مخفی‌کردن) در محلی قرار دادن» است. . مثال:

The hijackers bundles Mr. Boon into the car and drove away.

«گروگان‌گیران آقای بون را به سرعت داخل ماشین بردندو دور شدند.»

If you bundle these wooden sticks together, they will not break.

«اگر این چوب‌ها را به هم ببندی، آنها نخواهند شکست.»

آشنایی با پرکاربردترین افعال دو قسمتی با Bundle

در ادامه با هم تعدادی از افعال دو قسمتی که با bundle ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم. دقت داشته باشید که افعال دو قسمتی با bundle ممکن است شمار بیشتری داشته باشند.

فعل Bundle off

کاربرد این فعل به صورت bundle off someone to some place به کار می‌رود. معنای این فعل «کسی را به جایی فرستادن (معمولا به هدف دور کردن او)» است. مثال:

Most parents bundle off their kids to kindergarten so they can go to work.

«بسیاری از والدین کودکانشان را به مهد کودک می‎فرستاند تا بتوانند به سر کار بروند.»

فعل Bundle out

کاربرد این فعل معمولا به صورت bundle out someone مورد استفاده قرار می‌گیرد. معنای این کاربرد «کسی را اخراج کردن از جایی» است. مثال:

The security had to bundle out the suspicious man for undisclosed reasons.

«محافظین مجبور شدند فرد مشکوک را به دلایلی نامعلوم بیرون کنند.»

فعل Bundle up

این فعل دارای چند معنا و کاربرد است.

اولین کاربرد این فعل به صورت بدون مفعول و bundle up است. معنای این کاربرد «لباس‌های گرم به تن کردن» است. مثال:

It was a snowy day, so we all bundle up before going out.

«یک روز برفی بود و به همین خاطر قبل از اینکه بیرون برویم، همه ما لباس گرم پوشیدیم.»

کاربرد دیگر این فعل به صورت bundle up something است. معنای این فعل «گره زدن و جمع کردن چیزی یا اجزای چیز» است. مثال:

bundled up my old notes and threw them in the trash.

«من نوشته‌های قدیمی خود را جمع کردم و به سطح زباله انداختم.»

 

فعل‌های Bundle into/out of/through

کاربرد این فعل‌ها به صورت bundle into/out of/through some place است. معنای این کاربردها «به سرعت داخل جایی رفتن، یا سریع از آن خارج شدن، و یا به سرعت از میان آن عبور کردن» است. مثال:

All seven of us bundled into the car and went to the wedding.

«هر شش‌تای ما به سرعت سوار اتوموبیل شدیم و به عروسی رفتیم.»

The bazaar was really crowded but I bundled through quickly.

«بازار خیلی شلوغ بود ولی من از بین جمعیت با سرعت عبور کردم.»

I got to the party but I didn’t know anyone, so I bundled out.

«من به مهمانی رسیدم ولی کسی را نمی‌شناختم. به همین خاطر سریع از آن‌جا خارج شدم.»

ارسال نظر