آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اسم معنی- زمان گذشته استمراری

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟

به طور خلاصه اسم معنی یا abstract noun  به اسمی گفته می شود که بیانگر وضعیت و حالت چیزیست و قابل مشاهده و لمس کردن نیست. مثل مهربانی، زیبایی، زکاوت، بخشندگی، قدرت و …

نمونه ای از این اسم ها را در زیر مشاهده می کنید:

=        goodness, kindness, beauty, intelligence, generosity, cleverness, obedience, honesty, brightness, wisdom, bravery, courage, hardness, softness

=        laughter, theft, movement, judgment

=        childhood, boyhood, manhood, youth, slavery, sickness, poverty, death, sleep

نکته 1: اسم های مرتبط به هنر و علوم نیز اسم معنی هستند. مثل فیزیک، شیمی، گرامر، موزیک.

=        physics, chemistry, grammar, music

در زبان انگلیسی اسم معنی می تواند از صفت ها تشکیل شود:

Kindness from kind ➡ 

مهربانی از مهربان

Bravery from brave ➡ 

شجاعت از شجاع 

Illness from ill ➡ 

مریضی از مریض 

Honesty from honest ➡ 

صداقت از راستگویی

و می تواند از فعل ها تشکیل شود. مثل

Obedience from obey ➡ 

اطاعت از اطاعت کردن

Growth from grow ➡ 

رشد از رشد کردن

Pleasure from please ➡ 

لذت از لذت بردن

و یا می تواند از اسم های ساده تشکیل گردد. مثل:

Childhood from child ➡ 

کودکی از کودک

Slavery from slave ➡ 

برده داری از برده

زمان گذشته استمراری Past continuous Tense

از زمان گذشته ی استمراری برای بیان کاری مستمر در گذشته استفاده می شود. مثلا دیروز داشتم فیلم مرد عنکبوتی می دیدم.

توی انگلیسی از فرمول زیر برای این حالت استفاده میشه:

 💡 فاعل + was/were + فعل ing دار present participle))

مثال:

=        .I was watching a soccer match

من داشتم یه مسابقه ی فوتبال تماشا می کردم.

منفی کردن

 💡 برای منفی کردن از was not  یا wasn’t  استفاده می کنیم. مثال:

=        .I was not watching a soccer match yesterday

من دیروز در حال تماشای مسابقه ی فوتبال نبودم.

سوالی کردن:

 💡 برای سوالی کردن جای was یا wasn’t  با فاعل عوض می شود. مثال:

=        ?Were you watching a soccer match yesterday

=        .Yes I was. I was watching a soccer match yesterday

 💡 نکته 1: برای she, he, I و اسامی از was استفاده می شود و برای You, they, we از were. مثال:

=        .I was playing soccer

=        .She was washing her hands

=        .He was watching a cartoon

=        ?Were they going to cinema

=        .We were cleaning the office

 💡 حالا فک کنین در حال انجام کاری بودین که یه کار دیگه هم همزمان اتفاق افتاده. مثلا داشتید تلویزیون می دیدید که زنگ خونه به صدا در میاد. مثال:

= .I was watching TV when she called

وقتی زنگ زد داشتم تلویزیون تماشا می کردم.

= .When the phone rang, she was writing a letter

وقتی که گوشی زنگ خورد او داشت نامه می نوشت..

ارسال نظر