آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات کاربردی

در این مطلب چند لغت کاربردی و معانی آن ها را آورده ایم.

Decorum

رفتار بجا /ادب

Placate

آرام کردن/تسکین دادن

Plastic

پلاستیک/قالب پذیر/نرم

Ossify

استخوانی شدن/استخوانی کردن

Tirade

سخنرانی طولانی وشدیداللحن

Seraphic

وابسته به فرشتگان سرافین

arbitrate

حکم کردن

Scintilla

جرقه/اثر

Mar

آسیب رساندن/اذیت کردن

Venerable

محترم/قابل احترام ارجمند

Veracity

صداقت/راستگویی

Verbose

پرگو/درازگو/گزاف گو

Vex

آزردن/رنجیدن

Multifarious 

مختلف/گوناگون

Ethos

صفات و شخصیت انسان

Repast

خوراک/ضیافت

Replete

پر/سرشار

Jargon

لهجه ی خاص/سخن دست و پا شکسته

Fatuous

احمق/بی شعور

Kindle

روشن کردن/بر افروختن

Ebullient

احساساتی/پر هیجان

Garrulous

پر حرف

Intrepid

با جرئت/شجاع

Zealot

فدایی/متعصب/جانفشان

Candid

راستگو/صمیمی

Pristine

تر و تازه/پیشین/دست خورده

Mollify

فرو نشاندن/آرام کردن

Stolid

بی عاطفه/بی حس/بی حال

Peccadillo

لغزش/اشتباه کوچک

Vestige

نشان/اثر

Fortuitous

تصادفی/اتفاقی

Potentate

شخص توانا/پادشا

Potentate

شخص توانا/پادشا

Syncopation 

کوتاه سازی واژه/آهنگ بین دو ضرب

August

ماه هشتم سال مسیحی که 31 روز است/اوت

Paradox

پارادوکس/متناقض نما

Permeate

سرایت کردن/نفوذ کردن

Pervade

فراوان یا شایع بودن

Eclectic

انتخابی/گلچین

Kudos

جلال/تجلیل

 Burnish

جلا/صیقل/جلا دادن

Usury

حرام خواری/ربا خواری

Dogma

عقاید و اصول دینی

Bifurcate

دو شاخه شدن/دو شاخه ای

Curmudgeon

خسیس/بخیل

Epicure

پیرو عقاید اپیکور

Surly

عبوس/تندخو و گستاخ/ ناهنجار

Tangerine

نارنگی

ignoble

پست/فرومایه/ناکس

Mirth

خوشحالی/نشاط/شادی

imperturbable

آرام/خونسرد/ساکت

Ameliorate

بهتر کردن/اصلاح کردن

Laud

ستایش/ستایش کردن

Anachronism

نا بهنگامی/بی موردی

Soporific

خواب آلود/ داروی خواب آور

Anomaly

خلاف قاعده

Distend

بزرگ کردن/متورم شدن/منبسط کردن

Impasse

کوچه بن بست

Antagonize

مخالف کردن/دشمن کردن

ارسال نظر