آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صرف فعل در ۱۶ زمان انگلیسی با ترجمه فارسی

با توجه به اینکه بیشتر زمان های زبان انگلیسی معادل فارسی ندارند بنابراین معنی کردن آنها به فارسی امکان ندارد جز اینکه آن زمان ها را در یک جمله ی فارسی توضیح دهیم. به احترام بعضی از دوستان عزیز و بسیار گرامی سعی کردم تا حد ممکن بعضی از زمانها را که معادل فارسی ندارند ترجمه نمایم.

1 I take                                                                           حال ساده

2. I am taking                                                              حال استمراري
3. I have taken                                                       ( ماضي نقلي) حال كامل
4. I have been taking                             ( ماضي نقلي استمراري )حال كامل استمراري
5. I will take                                                               آينده ساده
6. I will be taking                                                   آينده استمراري
7. I will have taken                                                    آينده كامل
8. I will have been taking                                  آينده كامل استمراري
9. I would take                                                         آينده در گذشته
10. I would be taking                                         آينده در گذشته استمراري
11. I would have been taking                      آينده در گذشته كامل استمراري
12. I would have taken                                       آينده در گذشته،كامل
13. I took                                                                       گذشته ساده
14. I was taking                                                      گذشته استمراري
15. I had taken                                                       ماضي بعيد- گذشته كامل
16. I had been taking                                          گذشته كامل استمراري

ترجمه

1-من می برم
2-من در حال بردن هستم
3-من برده ام
4- من  عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
5-من خواهم برد
6-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(معادل فارسی ندارد)
7-من  در آینده برده ام(معادل فارسی ندارد)
8-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(معادل فارسی ندارد)
9- من خواهم برد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
اگر بخواهیم بگوییم که شخص دیگری در زمان گذشته چه چیزی در مورد آینده می گفت از این زمان استفاده می کنیم
مثال:He said that he would go to Tehran the next day
او گفت که او به تهران خواهد رفت روز آینده
10-من عمل بردن را ادامه خواهم داد(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
11-من  در آینده برده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)
12-من در آینده برده ام و عمل بردن را ادامه داده ام(نقل قول از کسی که در گذشته صحبت میکند)(معادل فارسی ندارد)
13-من بردم
14-من داشتم می بردم
15-من برده بودم
16-من برده بودم و عمل بردن را ادامه داده بودم(معادل فارسی ندارد)

عدم تطبیق زمان جمله مبدا و جمله مقصد ازخصوصیات بارز زبانهای مختلف است و درموارد بسیاری نیز به چشم می خورد.چنانچه مترجم در این گونه موارد بر اثر عدم آشنایی با این نکته جمله را تحت اللفظی ترجمه کند ممکن است مفهوم جمله به کلی تغییر کرده، قسمتی یا حتی همه متن دچار اشکال اساسی شود، زیرا زمان از ارکان اساسی جمله به شمار می رود. در ادامه زمانهای گذشته و حال در زبان انگلیسی و معادل آنها در زبان فارسی را مورد بحث و تطبیق قرار می د هیم.

ارسال نظر