آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت will و going to چیست

will و going to

همه کسانی که زبان اصلی آنها انگلیسی است به تفاوت بین will و going to آگاه هستند وچه در نوشتار وچه در محاوره آنرا رعایت میکنند ام این تشخیص تا حدودی برای کسانی که زبان انگلیسی زبان دوم (L2) آنها است ، سخت میباشد در اینجا تفاوتهای میان will و going to برای شما مینویسم

نکته : هردوی will و going to برای زمان آینده استفاده میشود.

 

 

نکات تمایز will و going to:

 

۱.از going to برای فعالیتهای استفاده میشود که برای آن از قبل برنامه ریزی داریم.

A: There is a good movie on TV tonight

B: Yes. I know. I am going to watch it

 • تلویزیون یه فیلم خوبی امشب داره.
 •  آره میدونم ، قصد دارم نگاه کنم.

A: Why is Betty in a hurry

B: Because she is going to meet her brother at the station at six

 • چرا بتی اینقدر عجله داره؟
 • چون میخواد برادرش را در ایستگاه ببینه.

 

۲. از will وقتی استفاده میکنیم که در همان لحظه تصمیمی را میگیریم.

مثال:

 

A: What would you like to drink, sir
B: I will have a glass of milk, please

 • چی میل دارین قربان؟
 • یه لیوان شیر (بدون قصد وبرنامه تصمیم در همان لحظه)

A: Oh, you have left the door open
B: Have I? I will go and shut it

 

 • در را باز گذاشتی..
 • الان میرم میبدم
۳. برای پیشبینی چیزهای که از آن مطمعن هستیم  در آینده نزدیک با استناد از نشانه ها

مثال:

She is standing at the edge of the cliff, she is going to fall

 • او در لبه صخره ایستاده است، او خواهد افتاد.
پیشنهاد سایت به شما :  تقریبا معادل کلمه تقریبادر انگلیسی

A: What is the problem? There are strange noises in the lift
B: I think the lift is going to break down .Let’s get out

 • مشکل چیه ؟ از آسانسور صداهای عجیبی داره میاد..
 • فکر کنم آسانسور داره خراب میشه بیا بریم بیرون..

A: I feel cold
B: Look at those black clouds. It is going to rain

 • من سردمه..
 • به اون ابرای سیاه نگاه کن میخواد  بارون بباره..

 

A: What is the matter with you
B: I feel terrible. I think I am going to be ill

 • چرا اینطوری هستی؟
 • حالم خوب نیست، فکر کنم میخوام مریض بشم..

 

 

۴. برای پیشگویی وپیشبینی در آینده دور نه همین چند لحظه بعد از will استفاده میشه

مثال:

A: How is he, doctor
B: Don’t worry. He will get better

 • حالش چطوره دکتر؟
 • نگران نباشید کم کم خوب خواهد شد .

A: The bridge is not so safe
B: Yes. One day it will break down

 • این پل زیاد سالم و امن نیست.
 • آره ، بالاخره یک روز خراب خواهد شد.

 

۵. برای درخواست و پیشنهاد و دعوت از will استفاده میکنیم .

مثال:

Will you shut the door, please? (Request

 • ممکنه در را ببندی ؟

Will you come to the cinema with me? (Invitation

 • ممنه با من به سینما بیایی؟

That bag looks very heavy. I will help you. (Offer

 • این کیف به نظر سنگین میاد ، میخواهید کمکتان کنم؟
پیشنهاد سایت به شما :  چگونه انتخاب رشته خوبی انجام دهم؟

 

۶. برای پیشگویی آینده بعد از بعضی از افعال حتما از will استفاده میکنیم.

… , Believe , expect , hope , think , wonder , I’m sure , I’m afraid

مثال:

I believe he will pass the exam

 • من معتقدم که او امتحانش را پاس خواهد شد.

I hope he won’t leave us

 • من امیدوارم که او ما را ترک نخواهد کرد .

I am afraid he will fail the exam

 •  متاسفم ، امتحانش را قبول نخواهد شد.

Do you think they will divorce

 • آیا فکر میکنی آنها طلاق خواهند گرفت ؟

۷. وقتی قولی را برای زمان آینده میدهیم  از will استفاده میکنیم .

مثال:

I will study medicine at university

 • قول میدم که در دانشگاه پزشکی خواهم خواند .

 

۸. برای انجام کاری در آینده که حتما الزامیت داره از will استفاده میکنیم.

مثال:

You will have to pay a fine if you don’t pay your tax on time

 • شما مجبور به پرداخت جریمه خواهید شد اگر مالیاتتان را به موقع پرداخت نکنید .

۹. برای تهدید کردن هم از will استفاده میکنیم .

مثال:

Study hard or you will fail

 • یا درستو بخون یا قبول نخواهی شد.

Give me all your money or you will die

 • همه پولتو بده یا کشته خواهی شد.

ارسال نظر