آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آشنایی با مهمترین عناصر ساختار جمله در انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی و عناصر سازنده آن

هر کلمه در یک عبارت انگلیسی وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارد. ما در تمامی زبان‌ها این وظیفه خاص را «نقشِ» این کلمه می‌نامیم.

طبق قواعد گرامری، گاهی نقش‌ها و ساختارهای یک جمله ممکن است پیچیده باشند و اگر بخواهیم خیلی فنی و حساس شویم باید زمان زیادی را به موشکافی آن جمله بپردازیم. ولی ما اینجا برای سادگی، به دنبال نقش‌های ابتدایی و عناصر اولیه سازنده جمله هستیم.

دو نقش ابتدایی، که شما معمولا در تمامی جمله‌ها آن‌ها را خواهید یافت نقشِ subject یعنی نهاد یا فاعل و نقش predicate یعنی گزاره جمله است. احتمالا شما با این تقسیم‌بندی در زبان فارسی نیز آشنا هستید.

نقش نهاد یا Subject در ساختار جمله در انگلیسی

نهاد یا subject از یک جمله می‌تواند یک انسان، مکان یا یک شیء باشد که فعالیتی را انجام می‌دهد. فاعل یا نهاد جمله بیان کننده موضوع جمله است. یک نهادِ ساده معمولا شاملِ یک اسم یا noun و یا یک ضمیر یا pronoun است. و البته ممکن است شامل عباراتی طولانی و پیچیده هم باشد. به عنوان مثال That man یا «آن مرد» و یا She «او» و یا The cat «گربه مورد نظر» و …

نقش گزاره یا Predicate در ساختار جمله در انگلیسی

گزاره جمله یا predicate توضیح دهنده کاری که انجام می‌شود و یا صِرفا بیان کننده وجود کسی یا چیزی است. یک گزاره معمولی و متعارف شامل فعل است و ممکن است عباراتی پیچیده و طولانی‌تر را نیز شامل شود.

That man wrote an article.

«آن مرد یک مقاله نوشت.»

کل عبارتِ wrote an article، گزاره جمله یا predicate است.

Subject و Predicate در جمله و سایر عناصر

نهاد یا subject و گزاره یا predicate دو عنصر اصلیِ هر جمله کاملی هستند.

در کنار این دو، عناصر دیگری داخل همین دو عنصر وجود دارند که به جزئیات و معنای جمله می‌افزایند. ما در ادامه به سه مورد از این عناصر می‌پردازیم. این عنصرها عبارتند از مفعول مستقیم یا direct object و مفعول غیر مستقیم یا indirect object و مکملِ نهاد یا subject complement. هر کدام از این عناصر می‌توانند ساده، مرکب، پیچیده و یا مرکب-پیچیده باشند که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نقش مفعول مستقیم یا Direct Object در ساختار جمله در انگلیسی

مفعول مستقیم، کسی یا چیزی است که پذیرنده فعالیت در جمله است. مفعول مستقیم معمولا یک اسم و یا یک ضمیر است.

 That man wrote an article.

«آن مرد یک مقاله نوشت.»

That man wrote it.

«آن مرد آن را نوشت.»

در این دو جمله an article و it مفعول مستقیم هستند.

نقش مفعول غیر مستقیم یا Indirect Object در ساختار جمله در انگلیسی

مفعول غیر مستقیم نشان می‌دهد که فعالیتِ جمله برایِ چه کسی یا چه چیزی انجام شده است. عبارتِ «برایِ» در جمله قبلی، کلیدی است. توجه داشته باشید که ما چنین تمایزی (مفعول مستقیم و غیر مستقیم) را در فارسی نداریم چرا که برخلاف زبان انگلیسی همیشه از همین حرف اضافه «برای» استفاده می‌کنیم.

That man wrote his friend an article.

«آن مرد (برای) دوستش یک مقاله نوشت.»

That man wrote him an article.

«آن مرد برای او یک مقاله نوشت.»

ببینید: چگونه یک پارتنر مناسب برای رشد زبان خود بیابیم؟

نقش مکمل نهاد یا Subject Complement در ساختار جمله در انگلیسی

مکمل فاعل یا مکمل نهاد یا subject complement یا فاعل را توصیف می‌کند، و یا اسم تازه‌ای به فاعل اختصاص می‌دهد. به همین خاطر معمولا یا یک اسم یا ضمیر، و یا یک صفت است.

نکته مهم: ما زمانی در جمله، مکمل نهاد داریم که یک فعل اِسنادی یا linking verb در جمله داشته باشیم. فعل اسنادی یا linking verb یکی از شکل‌های فعلِ be یعنی am و is و are و was و were است و یا فعلی که معنایی شبیه این‌ها داشته باشد.

That man is a good friend.

«آن مرد دوست خوبی است.»

فعل is فعلی اسنادی است و a good friend مکمل نهاد است. کلمه friend که نامِ تازه‌ای برای فاعل معرفی کرده است، یک اسم یا noun است.

That man seems passionate.

«آن مرد به نظر با عطوفت است.»

در این جمله نیز صفتِ passionate نهادِ جمله را توصیف می‌کند و مکمل آن است.

تفاوت عناصر جمله و ادات سخن

به تمایز این دو دسته از نقش‌ها توجه داشته باشید. ممکن است این سؤال برای شما هم پیش بیاید که چرا در بین این نقش‌هایی که برای جمله صحبت شد، حرفی از خودِ «اسم» و «فعل» و «حرف» نزدیم؟

پاسخ: در زبان انگلیسی به اسم و ضمیر و فعل و حرف و قید و … اصطلاحا «ادات سخن» یا parts of speech می‌گوییم. در حالی که به نقش‌هایی که در این گفتار با هم بررسی کردیم، مثل نهاد و گزاره و … اصطلاحا عناصر جمله یا parts of a sentence گفته می‌شود.

تفاوت این دو در این است که عناصر جمله، می‌توانند تشکیل یافته از ادات سخن باشند.

ارسال نظر