آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آموزش گرامر و مثال مربوط به قید تکرار (adverbs of frequency)

در این پست سعی می‌کنیم به مرور زمان به کاربرد، گرامر و چندین مثال از انواع قید تکرار (Adverbs of frequency) بپردازیم.

اگر همچنان سوالی یا درخواستی داشتین لطفا زیر پست کامنت بگذارین.

۱) منظور از قیود تکرار چیست؟

قیدها برای توصیف حالت انجام فعل هستند و این دسته از قیدهای کاربردی رو برای نشان دادن تکرار و دفعاتی که کاری رو انجام می‌دیم استفاده می‌کنیم.

۲) معنی و کاربرد قیود تکرار:

برای استفاده دقیق‌تر این قیود در تصویر از بالا به پایین به ترتیب لیست شدند که نشان‌دهنده‌ی میزان نسبی تکرار (indefinite frequency) فعلی هست که با این قیدها توصیف می‌شن و معادل‌های فارسی‌شون رو هم در ادامه میخونین.

always
همیشه
usually
معمولاً
normally
معمولاً
frequently
اغلب، بصورت مکرر
often
اغلب اوقات

sometimes
بعضی اوقات
occasionally/infrequently
گهگاهی

seldom/hardly
به ندرت، کم
rarely/scarcely/barely
به ندرت، خیلی کم

hardly ever
خیلی کم، تقریباً هیچ وقت
never
هرگز

۳) گرامر و محل استفاده از قیود تکرار

به طور کلی جای این قیدهای تکرار غالبا وسط جمله، قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی هست؛ گاهی هم در ابتدای جمله قرار می‌گیرن که در ادامه تمام حالت‌هارو با مثال مرور می‌کنیم:

۳-۱) قبل از فعل اصلی

Example: I hardly ever smoke.
تقریباً هیچ وقت سیگار نمی‌کشم

۳-۲) بعد از افعال کمکی (be و have و مدال‌ها مثل can و should و …):

a) بعد از افعال بودن یا to be که عبارت‌اند از am و is و are:

Example:
I am never late for meetings.
هرگز برای قرارهای ملاقات دیر نمی‌کنم
They are rarely invited to parties.
اونا به ندرت به میهمانی‌ها دعوت می‌شن
He was never worried about his finances.
هرگز نگران مسائل مالی‌ش نبود

b) بعد از افعال کمکی do و have:

Example:
I don’t usually eat fast food.
معمولا فست‌فود نمی‌خورم

c) بعد از افعال کمکی مدال:
must, shall, will, should, would, can, could, may, and might

Example:
You must always respect your parents.
باید همیشه به والدینت احترام بگذاری

d) چند مثال ترکیبی و نسبتا گیج‌کننده:

در اینجا فعل will فعل کمکی و فعل be فعل اصلی هست:

I will never be in love with her.
هرگز عاشقش نمی‌شم

در این دو مورد هم فعل be فعل اصلی جمله هست:

I have never been to London.
هرگز/تابحال به لندن نرفته‌م
Have you ever been to Dubai?
تابحال دوبی رفتی؟

۳-۳) ابتدا و انتهای جمله؟!

جایگاه اصلی قیود تکرار وسط جمله هست، ولی گاهی (به خصوص برای تاکید بیشتر) ابتدا یا انتهای جمله هم استفاده می‌شن؛
البته always و never رو معمولا ابتدا یا انتهای جمله استفاده نمی‌کنیم

We often have friends to stay.

usually get up late on weekends.

I could never swim fast.

Sometimes she wore a woollen hat.

We don’t see them very often.

Not: Never I could swim fast.

 sometimes معمولاً اول جمله میاد ولی قبل از فعل اصلی هم استفاده میشه:

Sometimes it’s best not to say anything.
sometimes think I’m going mad.

ارسال نظر