آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم

دراواسط قرن نوزدهم عوامل متعددی روش دستور-ترجمه را زیر سوال بردند و در طرد کردن این روش موثر بودند. فرصت های رو به افزایش برای برقراری ارتباط بین اروپاییان، نیاز به مهارت کلامی و گفتاری را در زبان های خارجی ایجاد کرد.

نوآوری های مربوط به آموزش زبان در قرن نوزدهم

در ابتدا این امر بازار کتاب های مکالمه و اصطلاحات روزمره  را که برای خودآموزی نگاشته شده بودند، گرم کرد، اما متخصصان آموزش زبان توجه خود را به شیوه ی تدریس زبان های مدرن در دبیرستان ها نیز معطوف کردند.

مکررا مشاهده می شد که نظام آموزش همگانی نمی تواند از پس مسئولیت های خویش بر آید. در آلمان، انگلستان، فرانسه، و نقاط دیگر اروپا، رویکردهای جدید آموزش زبان متوسط متخصصان آموزش زبان به صورت انفرادی ایجاد می شد، که هریک به روش خاصی آموزش زبان خارجی را اصلاح می کردند.

برخی از این افراد، از قبیل سی.مارسل(C.Marcel)، تی.پرندرگاست(T.Prendergast)، و اف.گوین(F.Gouin) نتوانستند به تاثیر ماندگاری در آموزش زبان دست یابند، اگرچه ایده های آنان از نظر تاریخی شایان توجه است.

سی.مارسل فرانسوی (1896-1793) زبان آموزی کودک را الگویی برای آموزش زبان می دانست، و بر اهمیت معنا در یادگیری تاکید می کرد. او چنین مطرح کرد که مهارت خواندن باید قبل از مهارت های زبانی دیگر تدریس شود، و کوشید تا آموزش زبان را در چهارچوب آموزش گسترده تری بگنجاند.

تی.پرندرگاست انگلیسی (1886-1806)یکی از اولین کسانی بود که مشاهداتش را در مورد کودکانی که نشانه های بافتی و موقعیتی را برای تفسیر به کار می بردند، و اینکه آنان عبارت های حفظ شده و “کلیشه ای” را در صحبت کردن به کار می بردند، ثبت و ضبط کرد. وی اولین “برنامه درسی ساختاری” را مطرح کرد، و بر این باور بود که باید اصلی ترین الگوهای ساختاری موجود در آن زبان را به زبان آموزان آموخت.

بدین ترتین او برای نخستین بار به طرح موضوعی پرداخت که در دهه های 1920 و 1930 به کار گرفته شد. اف.گوین فرانسوی (1896-1831) شاید مشهورترین شخص در میان اصلاح گرایان اواسط قرن نوزدهم باشد. گوین بر مبنای مشاهداتش از کاربرد زبان توسط کودکان، رویکردی در آموزش زبان ایجاد کرد. وی بر این باور بود که یادگیری زبان از طریق کاربرد زبان برای انجام اموری که شامل یک رشته اعمال مرتب به هم باشد، تسهیل می گردد.

روش او از موقعیت ها و مضمون ها به عنوان شیوه هایی برای سازماندهی و ارائه زبان گفتاری بهره می برد- “مجموعه” معروف گوین که شامل یک سری از جملات مرتبط به فعالیت هایی از قبیل خرد کردن هیزم و باز کردن در است.

گوین مدارسی را برای تدریس بر اساس روش خود تدریس کرد، و البته تا مدتی نیز از این مدارس کاملا استقبال شد.


مطلب پیشنهادی : معرفی جامع‌ترین خدمات آموزش زبان انگلیسی

ارسال نظر