آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آشنایی با لغت فوتبال و ریشه آن در زبان انگلیسی

ورزشی که تمام جهان به عنوان فوتبال میشناسد مردمان آمریکای شمالی ساکر مینامند. دلیل بر این است که مردمان آمریکای شمالی، که عمدتاً فقط کانادایی و آمریکایی هستند و گاهی هم مکزیک، کوبا و جمهوری دومینیکن ناخواسته در این فهرست قرار میگیرند، بر این باورند که آن چه آنها ساکر مینامند واقعاً باید در بقیه جهان هم به همین اسم صدا شود. جالب است بدانید که مردم استرالیا هم فوتبال را ساکر می نامند.

این به آن دلیل نیست که این مردم صرفاً نادانند. در واقع دو دلیل برای چنین رفتاری وجود دارد. دلیل اول این است که آنها فوتبال آمریکایی را که کاملا متفاوت است بیشتر میشناسند. دلیل دوم هم این است که آنها فوتبال آمریکایی را خیلی دوست دارند و هیچ وقت اسم آن را تغییر نخواهند داد و برای اکثر آنها فقط یک فوتبال وجود دارد که آن هم از نوع آمریکایی است. نام ساکر در واقع محبوبیت خود را در سالهای 1905 میلادی در شرایطی به دست آورد که تمامی روزنامه ها در آمریکا  با هماهنگی فوتبال را به این نام خواندند تا مردم عادی بتوانند بین این دو تفکیک ایجاد کنند.

بر این باب بود که نام ساکر در آمریکای جنوبی ماندگار شد. چیزی که جالب تر است این است که حتی خود انگلیسی ها هم در دوره ای فوتبال را به همین اسم صدا میکردند. اما ساکر به صورت همگانی باب نشد تا اینکه جنگ جهانی دوم سربازان آمریکایی را به خاک انگلیسی ها آورد و این اسم را به جا گذاشت. اما طولی نکشید که انگلیسی ها این اسم را پس زدند و نام فوتبال را که بعد از جنگ جهانی به محبوبیت خاصی رسیده بود نگه داشتند.

 

Why do North Americans know football by the name of soccer?

What the rest of the world calls football is known to North Americans as soccer. That is because North Americans, which when we call them we are only referring to Canada and United States, even though technically Mexico, Cuba and the Dominican Republic are also included in this category, are convinced that what they call soccer is actually what the rest of the world needs to call as well. That is not because they are ignorant. There are actually two reasons for it.  Australia is also one of those countries that calls football, soccer. The first reason is that they have American football which is totally different from what we play. The second reason is because they really love football and there is no way they will rename the sport, so for them there is only one football and then there is soccer. The name soccer actually got popular because back in 1905, all newspapers in United States started calling it soccer in order to distinguish it from football for every one. That is how the name soccer came to stay in North America.  What is more interesting is the fact that the English used to call it soccer too, but it didn’t really get used until the Second World War and the impact American troops that had been stationed in Britain left behind. However, the English started rejecting the name soon after the war and held on to the name football , which was quickly becoming popular at the time.


ارسال نظر