آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آب و هوا به زبان انگلیسی

در این مطلب لغات مربوط به آب و هوا به زبان انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی
Sun خورشید  raindrop قطره باران
 sunshine نور آفتاب  snowflake دانه برف
 rain باران  hailstone دانه تگرگ
 snow برف  to melt آب شدن / ذوب شدن
 hail تگرگ  to freeze یخ زدن / منجمد شدن
 drizzle باران ریز  to thaw گرم شدن /  آب شدن
 sleet برف و باران  to snow برف باریدن
 shower باران تند  to rain باران باریدن
 mist مه رقیق  to hail تگرگ باریدن
 fog مه غلیظ  weather forecast پیشبینی هوا
 cloud ابر  rainfall بارش باران
 rainbow رنگین کمان  temperature دمای هوا
 wind باد  humidity رطوبت هوا
 breeze نسیم  thermometer دما سنج
 strong winds باد شدید  high pressure فشار بالا
 thunder تندر  low pressure فشار پایین
 lightning رعد و برق  barometer فشار سنج
 storm تندباد  degree درجه
 thunderstorm طوفان و رعد و برق  Celsius سلسیوس / سانتیگراد
 gale باد شدید  Fahrenheit فارنهایت
 tornado گردباد  climate آب و هوای اقلیمی
 hurricane طوفان  climate change تغییر آب و هوایی
 flood سیل  global warming گرم شدن کره زمین
 frost یخ بندان  windy بادی
 ice یخ  cloudy ابری
 drought خشکسالی  foggy با مه غلیظ
 heat wave موج گرما  misty با مه رقیق
 rainy بارانی  icy یخبندان / سرد
 fine هوای خوب  frosty یخبندان / بسیار سرد
 dull هوای ابری  stormy طوفانی
 overcast هوای ابری  hot گرم
 humid مرطوب  cold سرد
 dry خشک  chilly کمی سرد
 wet بارانی  sunny آفتابی

ارسال نظر