آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 صفت پرکاربرد برچسب

انگلیسی فارسی 🔊 other دیگر / دیگری 🔊 new جدید / نو 🔊 good خوب 🔊 high بالا / زیاد 🔊 old پیر / مسن / قدیمی 🔊 great عالی / بزرگ 🔊 big بزرگ 🔊 American آمریکایی 🔊 small کوچک 🔊 large بزرگ / حجیم 🔊 national ملی 🔊 young جوان / کم سن 🔊 different متفاوت 🔊 black سیاه 🔊 long بلند / طولانی 🔊 little کوچک / ریز 🔊 important مهم 🔊 political سیاسی 🔊