آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی برچسب

🔊 time زمان / وقت 🔊 year سال 🔊 people مردم 🔊 way راه / روش 🔊 day روز 🔊 man مرد 🔊 thing چیز 🔊 woman زن 🔊 life زندگی 🔊 child بچه 🔊 world جهان 🔊 school مدرسه 🔊 state کشور / ایالت / دولت 🔊 family خانواده 🔊 student دانش آموز / دانشجو 🔊 group گروه 🔊 country کشور / سرزمین / ییلاق 🔊 problem مشکل 🔊 hand دست 🔊 place محل / مکان 🔊 case مورد /