آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کمیت برچسب

quantity  تعداد  جمع مفرد   دو  Both apples are green. اشاره به دو سیب دارد که هردو سبز میباشند  Either apple looks good to me and neither apple is red. هردو سیب خوب به نظر میرسند و هیچکدام یک از دو سیب قرمز نیست  Each apple has a stalk. اشاره به این دارد که