آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد Be در جملات برچسب

بررسی کاربرد Be در چند جمله  .Don't be sad  ناراحت نباش. ?Are you going to be ok   قصد داری خوب بشی ؟؟؟ .I'd better be on my way  بهتره حرکت کنم ، یا سر راهم باشم . .Don't be angry  عصبانی نباش. .Be kind to old people  با افراد