آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربردی برچسب

  Pusillanimous بزدل/ترسو/ضعیف Deference تن در دهی/تسلیم/احترام گذاری Articulate شمرده سخن گفتن Satiate سیر کردن/اشباع کردن/سیر/اشباع Repose آرامش/سکون/آسودگی Repudiate انکار کردن/رد کردن Requite تاوان دادن/جبران کردن/پاداش دادن Puerile بچگانه/کودکانه/احمقانه intractable سرپیچ/لجوج  Posit قرار دادن/ثابت کردن Palliate تسکین دادن/آرام کردن Esoteric محرمانه/سری Propriety نزاکت/مراعات آداب نزاکت Proliferate زیاد شدن/کثیر شدن interregnum دوره حکومت موقتی/فاصله Prodigal ولخرج/پر تجمل Militate