آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربردر کلمه few در مکالمات برچسب

اگر بخواهیم از مقدار خیلی کم در زبان انگلیسی صحبت کنیم، با توجه به اسمی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم باید واژه مناسب را انتخاب کنیم. آیا اسم قابل شمارش است یا غیرقابل شمارش؟ آیا جمله مثبت