آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

وصفی برچسب

وجه وصفی : Participle  وجه وصفی: وجه وصفی شکلی از فعل است که دارای دو حالت فعلی و وصفی است. وجه وصفی بر دو دسته تقسیم می شود: وجه وصفی فاعلی: Present Participle: وجه وصفی مفعولی: Past Participle: چنانچه کلمه دراین دو حالت وظیفۀ فعلی داشته باشد، اسم