آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکته گرامری برچسب

نکته 1: اسم های غیرقابل شمارش فقط یک شکل دارند و فعل بعد از آنها به شکل مفرد مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین وقتی به طور کلی در مورد آنها صحبت می کنیم حرف تعریف the نیز قبل از آنها