آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

معنای کلمه گیاه در زبان انگلیسی برچسب

ترجمه واژه plant - طبیعت و محیط زیست ترجمه کلمه plant: گیاه، کاشتن، نهال، بند کردن، در جایی جا دادن، جوانه مترادف ها: Flower, grass, herb, tree, weed, bush, greenery کاربرد در جمله: .We have all kinds of plants in our garden and they need water everyday ما